h

SP neemt niet deel aan preview Floriade

25 augustus 2021

SP neemt niet deel aan preview Floriade

Foto: SP

 

De raadsfracties en dus ook de SP-fractie zijn onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan een preview op het Floriade terrein.
 

De SP-fractie zal niet op de uitnodiging ingaan omdat de SP vindt dat dit soort prestigeprojecten niet door de overheid georganiseerd moeten worden, maar door het bedrijfsleven en er geen belastinggeld aan uitgegeven moet worden. 

De SP heeft destijds ingestemd met de Floriade, mits dit evenement betaald zou worden door het bedrijfsleven. We weten inmiddels dat het bedrijfsleven het volledig heeft laten afweten. De Almeerse belastingbetaler krijgt de rekening gepresenteerd. Inmiddels gaat die rekening naar de 100 miljoen euro en de teller staat nog niet stil en loopt nog verder op.

De SP heeft er vanaf het begin voor gewaarschuwd. Prestigeprojecten zoals de Floriade moeten niet door de overheid worden georganiseerd. Ambtenaren hebben geen deskundigheid om regie te voeren over megaprojecten waar het bedrijfsleven de boventoon voert. Bovendien, dit is helemaal geen taak van de gemeente. Daarom moeten dit soort projecten juist aan de markt worden overgelaten. De gemeente heeft de taak om te zorgen voor veiligheid, voldoende en betaalbare huisvesting, degelijk beheer en onderhoud van wegen, andere infrastructuur en groen, het bevorderen van het welzijn van haar inwoners et cetera. Dáár liggen de prioriteiten. Geen enkele Floriade heeft tot nu toe zulke grote investeringen geëist als die van Almere. Dit betekent dat de verliezen voor onze stad hoog zullen oplopen.

De SP heeft in eerdere raadsbesprekingen gepleit om te stoppen met de Floriade om daarmee ons verlies te beperken. Met deze beslissing zouden we het Floriade gebied verder kunnen ontwikkelen voor woningbouw en natuur. Juni 2020 was zo’n beslismoment. Corona was als mondiaal complicerende factor een gerechtvaardigde aanleiding om het Floriade project te stoppen. College en raad hadden toen met opgeheven hoofd afscheid kunnen nemen van de Floriade. De wereld zou Almere begrepen hebben.

Helaas heeft het college en een meerderheid van de raad anders besloten, terwijl overduidelijk is dat er intussen onder de burgers van Almere geen enkel draagvlak meer is voor een Floriade. Onze bewoners zien dat het project ten koste gaat van essentiële gemeentelijke dienstverlening die Almeerders dagelijks direct raakt.

Voor de SP is de maat al heel lang vol, daarom laat de SP zich niet verleiden om in het kabelbaantje van de Floriade te stappen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier