h

Versterking groen-blauwe raamwerk

4 september 2021

Versterking groen-blauwe raamwerk

Foto: SP

De SP stelt in de gemeenteraad voor om in de openbare ruimte het unieke groen-blauwe raamwerk van Almere te versterken.

Daartoe moeten de verhoging van de biodiversiteit, de klimaataanpassing, de aanpak van de bodemdaling en de bewonersparticipatie de hoogste prioriteit krijgen.

Almeres robuuste groen-blauwe raamwerk verbindt de natuurgebieden in het buitengebied via de parken, plassen, waterlopen, plantsoenen met het groen in de straten en hofjes en brengt zo de natuur bij de voor- en achtertuin. Voor velen is dit de belangrijkste reden om zich hier te vestigen, prettig te wonen, te werken en trots te zijn op de stad. Het groen-blauwe raamwerk vormt de ruggegraat van de openbare ruimte, waarin men beweegt, elkaar ontmoet, zich ontspant, de natuur beleeft en de kinderen zich ontwikkelen.

Vervuiling aanpakken

Veel Almeerders maken zich zorgen of dit zo blijft. De groei van de stad en de vervuiling met zwerfvuil en afvaldumpingen zetten de natuur onder druk. De groei is noodzakelijk, alleen al om de woningnood op te lossen. Dit is mogelijk met versterking van het groen-blauwe raamwerk, zo heeft de geschiedenis van Almere bewezen. Maar de vervuiling is zinloos en moet hard aangepakt worden.

Beperk bestrating en spaar bomen en groen

De openbare ruimte is volgens de SP bij uitstek ook het terrein waarop Almere de bodemdaling, de achteruitgang van de biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering kan aanpakken.

Met Noordoost Groningen behoort Almere tot de snelst zakkende gebieden van Nederland. Maar anders dan daar en elders, verzakken onze huizen en gebouwen niet, omdat ze onderheid zijn. Hier is het de bestrating die blijft verzakken. Oorzaak: de slappe ondergrond, de oorspronkelijke zeekleibodem. Die klinkt in door wateronttrekking en het gewicht van de bestrating en het opgebrachte zandpakket. Steeds weer ophogen en opnieuw bestraten kost veel geld, maar versnelt de bodemdaling alleen maar, met ernstige gevolgen voor de ondergrondse infrastructuur, zoals de rioleringen en de aansluitingen naar de huizen. Dit moet anders, vindt de SP: beperk de bestrating tot het hoogstnoodzakelijke, gebruik zoveel mogelijk lichte en open bestratingsmaterialen en hoog alleen op waar dat noodzakelijk is. Ook dienen de bomen en het groen, anders dan in veel wijken gebeurd is, gespaard en waar mogelijk uitgebreid te worden, want die houden de verzakking tegen.

Zakkend Almere op eenzame hoogte

Dit geldt ook de tuinen. Het is bizar dat zakkend Garden City Almere met 2 van de 3 tuinen bestraat, in Nederland op eenzame hoogte staat. Op dat punt moet de gemeente het bewustzijn van de bewoners vergroten door het goede voorbeeld te geven, ook in het belang van hun portemonnee. Want ondanks hun armoedige aanblik, kosten bestrate tuinen in aanschaf, aanleg en onderhoud, minstens 2x zoveel als groene tuinen.

Wateroverlast en hittestress voorkomen

Deze aanpak van de bodemdaling bevordert tegelijk ook het tegengaan van de gevolgen van de klimaatverandering. Door het gebruik van open materialen en het beperken van de bestrating ten gunste van de bomen en het groen, kan het regenwater beter in de bodem doordringen, zodat overbelasting van het hemelwaterriool en wateroverlast wordt voorkomen. Bij de hittegolven die we steeds vaker krijgen, helpen de bomen en het groen door hun verkoelende werking tegen de hittestress. 1 Volwassen boom geeft al de verkoeling van 10 airco’s!

Bewonersparticipatie en biodiversiteit

Het raadsvoorstel van B&W over de openbare ruimte rept met geen woord over bewonersparticipatie. Een gemiste kans, want de openbare ruimte is ook bij uitstek het gebied waarover de Almeerders willen meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen. Zelfs de Rekenkamer heeft hier de vinger opgelegd, o.a. bij de blunders bij het groot onderhoud/kaalslag van de Kruidenwijk. Overal in de stad zijn bewoners en bewonersgroepen actief in het schoonhouden en het verzorgen van de openbare ruimte. Veel initiatieven richten zich ook op het verhogen van de biodiversiteit door het aanleggen en verzorgen van geveltuintjes, bijenlinten en bloemenstroken in de openbare ruimte. Zonder die medewerking kunnen de ambities van de gemeente niet gerealiseerd worden.

Regenboogbuurt en Duin voorbeelden voor heel Almere

Goeie voorbeelden van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte zijn er volgens de SP gelukkig ook. Almere Duin om de toepassing van de inheemse, natuurlijke vegetatie in de openbare ruimte (die zou het in heel Almere goed doen want alle wijken zijn aangelegd op hetzelfde opgespoten zand), het tot een minimum beperken van de bestrating en het gebruik van open bestratingsmaterialen. De Regenboogbuurt om de bewonersparticipatie, het behoud en zelfs uitbreiding van het groen ten koste van de bestrating, de maaiveldophoging uitsluitend waar nodig en eveneens het gebruik van open bestratingsmaterialen.

In de media; Omroep Almere;

https://omroepalmere.nl/2021/09/04/pak-bodemdaling-biodiversiteit-en-kli...

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier