h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

11 september 2020

Gezamenlijke ALV SP Almere & SP Lelystad

Foto: SP Almere

Vrijdagavond 4 september hield SP Almere de algemene ledenvergadering. Dit keer deden hebben wij de afdeling Lelystad uitgenodigd, omdat wij van plan zijn om in de toekomst meer te gaan samenwerken. Tijdens de vergadering kozen de leden van Almere het bestuur.

Lees verder
11 september 2020

Onze voorzitter David de Vreede wordt wethouder in Lelystad

Foto: SP Almere

Met trots kunnen wij melden dat onze voorzitter de beoogd wethouder namens de SP in Lelystad is. Dat hebben de leden van SP Lelystad op 3 september besloten. Hij zal echter nog steeds actief betrokken blijven bij onze afdeling. Tijdens onze ALV vorige week werd hij herkozen als voorzitter van SP Almere. Wij wensen hem veel succes!

Lees verder
11 september 2020

Onze petitie tegen de Floriade bijna 1300 x ondertekend

Foto: SP

Ondanks het duidelijke geluid van de inwoners gaat de gemeente door met het verkwanselen van publiek geld aan de Floriade.

Lees verder
1 september 2020

In gesprek met de bewoners van Haven over de bomenkap

Foto: SP Almere

Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn we als SP Almere in gesprek gegaan met de bewoners van Almere Haven over de geplande bomenkap bij de Westerdreef. We kwamen veel sympathisanten tegen die de beslissing van de gemeente betreurden. Zij hebben ons wederom laten zien waarom het belangrijk is om door te gaan met deze actie.

Lees verder
1 september 2020

Onze strijd tegen de bomenkap gaat door

Foto: SP / Google Maps

De wethouder en een meerderheid van de gemeenteraad wil niet het second-opinion-onderzoek afwachten waartoe wij opdracht hebben gegeven aan een expert van de Wageningen Universiteit. Dat is ook niet zo gek aangezien de conclusie de wethouder wel eens niet zou kunnen bevallen.
Dit weerhoudt ons er natuurlijk niet van om door te strijden voor behoud van de bomen aan de Westerdreef.

Lees verder
1 september 2020

SP Almere wil voorschot voor gezinnen in toeslagenaffaire

Foto: SP Almere

Wij vinden dat, indien nodig, de gemeente Almere voorschotten moe geven aan gezinnen die zijn getroffen door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst. In Almere betreft dit bijna 1.300 gezinnen. Wij dienen hierover een motie in.

Lees verder
27 augustus 2020

SP Almere wil bomentrekproef op Westerdreef

Foto: SP / Google Maps

SP Almere stelt voor een bomentrekproef te laten uitvoeren om te onderzoeken of de bomen wel echt zo instabiel zijn als de wethouder beweert.

Lees verder
27 augustus 2020

SP Almere wil hulpverlener voor gedupeerden in kinderopvangtoeslagaffaire

Foto: SP

1295 Almeerse gezinnen zijn gedupeerd geraakt door De Belastingdienst. Wij vinden dat deze gezinnen meer hulp moeten krijgen. De gemeente moet een gespecialiseerde hulpverlener aanstellen om ouders actief te ondersteunen bij complexe schulden en achterstanden. Hier hebben wij een motie over ingediend.

Lees verder
20 augustus 2020

Schimmelwoning volledig gerenoveerd na ingrijpen SP Almere

Foto: SP / YouTube, Omroep Flevoland

Na ingrijpen van SP Almere werd de schimmelwoning van de familie Willems volledig gereinigd en gerenoveerd door GoedeStede. Omroep Flevoland maakt er een korte reportage over.

Lees verder
11 augustus 2020

SP Almere geeft opdracht tot second-opinion-onderzoek bomenkap Westerdreef

Foto: SP / Google Maps

SP Almere huurt een expert van de Wageningen Universiteit in om te onderzoeken of de kaalslag langs de Westerdreef überhaupt noodzakelijk is. Eerder concludeerde deze expert ook dat de bomenkap in Overgooi overbodig was.

Lees verder

Pagina's