h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

24 juni 2024

Bewoners Wilgengriend snel geholpen na schimmelklachten

Enkele maanden geleden berichtten we over schimmelproblemen in meerdere seniorenwoningen aan de Wilgengriend in Almere Haven. De betreffende huizen hadden in 2021 groot onderhoud gehad, maar in de slaapkamer werden sindsdien de schimmel- en vochtproblemen alsmaar groter. Na het inschakelen van de SP Hulpdienst bleek dat bij het onderhoud de wanden van de slaapkamers niet mee waren geïsoleerd. 

Lees verder
17 juni 2024

Almeerse raad wil gebruik dienstwagens verder terugdringen

De Almeerse gemeenteraad wil het gebruik van dienstwagens voor burgemeester en wethouders verder terugdringen. Een motie die SP'er David de Vreede afgelopen donderdag met steun van Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, BIJ1, DENK en Respect Almere indiende, werd met een ruime meerderheid van 30 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Vorig jaar werd het aantal dienstwagens met chauffeur op initiatief van de SP al van drie naar twee teruggebracht.

Lees verder
5 juni 2024

David de Vreede bij Politiek op 1 over coalitieakkoord

SP-raadslid David de Vreede was samen met Elian van Nunen (Leefbaar Almere), Meke Smeulders (D66) en Ton Theunis (Almere Partij) te gast bij Politiek op 1 van 1Almere om over het nieuwe coalitieakkoord te praten.

Lees verder
3 juni 2024

SP steunt gemeente bij terugkoop Hortus

Met de terugkoop van de grond van de geplande wijk Hortus neemt de gemeente Almere de regie op volkshuisvesting op het voormalige Floriadeterrein weer in eigen handen. De fractie van de SP in de gemeenteraad steunt daarom deze actie en prijst de durf van het college om zo de impasse rond het terrein te doorbreken. Het contract met Weerwater CV, de combinatie van vastgoedbeheerder Amvest en bouwbedrijf Dura Vermeer, is inmiddels ontbonden.

Lees verder
28 mei 2024

SP met vertrouwen door in nieuwe Almeerse coalitie

Terwijl landelijk een rechtse coalitie in de maak is, gaat Almere voor meer sociaal. VVD en CU vertrokken eerder dit jaar vanwege verschillende redenen uit de coalitie. PvdA en GroenLinks sloten zich aan bij de reeds bestaande collegepartijen SP, Partij voor de Dieren, CDA, D66 en Leefbaar Almere. Hierdoor werd vandaag de meest sociale Almeerse coalitie in jaren gepresenteerd.

Lees verder
18 mei 2024

Miljoenen van Rijk voor verduurzaming huizen en een veiliger centrum Haven

Onze SP wethouder Milieu en Klimaat, Alexander Sprong, is er samen met zijn collega Maaike Veeningen in geslaagd om 13 miljoen Euro subsidie van de landelijke overheid binnen te halen om het centrum van Almere Haven op te knappen. 10 miljoen daarvan is bedoeld voor het isoleren van 630 woningen zodat de energierekening van de bewoners daalt en we energiearmoede onder Almeerders terugdringen.

Lees verder
17 mei 2024

Uitbreiding Almere City stadion doorgezet zonder inspraak omwonenden

In de talkshow ‘Politiek op 1’ sprak David de Vreede, raadslid van SP, over de uitbreiding van het stadion. Hij vindt het bijzonder dat het college alle procedures en regels opzij schuift voor dit project. “Het gaat erom dat je een beleid hanteert van gelijke monniken, gelijke kappen”, zegt De Vreede.

Lees verder
11 mei 2024

PvdD en SP bezorgd over uitbreiding stadion zonder participatie

Foto: Wikimedia Commons / Youri165

De Almeerse fracties van de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij hebben vragen gesteld naar aanleiding van de geplande snelle uitbreiding van het Yanmar Stadion van Almere City FC waarbij verschillende ontwikkelstappen worden overgeslagen. Zij maken zich zorgen over de beperkte betrokkenheid van Almeerders bij dit proces en de inconsistentie met andere projecten.

Lees verder
1 mei 2024

SP wil oplossing voor leerplichtige vluchtelingen die thuis zitten

Leerplichtige kinderen van statushouders staan in Almere soms lang op een wachtlijst bij het Taalcentrum. Dat kwam naar voren in een gesprek tussen raadsleden van de SP Almere en vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk. Leerplichtige kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zitten soms een half jaar of langer thuis. SP-raadslid Ellen van de Baan heeft schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder.

Lees verder
20 april 2024

SP Almere verwelkomt aanscherping van het Almeers Bomenkader

De SP Almere verwelkomt het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om het Bomenkader van 2017 aan te scherpen. Volgens de partij is het huidige kader te vaag en biedt het onvoldoende bescherming aan de bomen in de stad. Het Bomenkader werd destijds geïnitieerd tijdens wat de SP noemt 'de volkomen nodeloze kaalslag van de Kruidenwijk'. De partij was toen actief vanuit de bewonerscommissie en was mede betrokken bij de totstandkoming van het kader. Het oorspronkelijke doel was om een zekere bescherming te bieden aan de bomen, die volgens de SP destijds volkomen vogelvrij waren.

Lees verder

Pagina's