h

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet!

(Een mens is meer, Karel Glastra van Loon)

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. Met iedereen die vindt dat het menselijker en socialer moet, knokken wij in Almere voor alternatieven. In de raad en op straat. Voor een groene en gezonde leefomgeving, voor goede sociale voorzieningen, voor een veilige gemeente.

Wij zijn de SP. Strijd met ons mee!
 

 

15 december 2005

3 SP-kamerleden in top-10 Politicus van het Jaar

Dinsdag 14 december werd de uitslag bekend van de verkiezingen van Politicus van het Jaar door het TweeVandaag Opinie Panel, dat 21.000 leden telt. In de top-10 staan liefst drie SP-politici. Op de derde plaats staat SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen en de SP-Kamerleden Agnes Kant en Harry van Bommel bezetten de achtste en negende plaats.

Lees verder
9 december 2005

Het programma en kieslijst bekend

De kieslijst en het verkiezingsprogramma 2006-2010 is nu klaar en kunt u inzien op de verkiezingspagina of klik hier.

Lees verder
7 december 2005

<hr>Lokale afdelingen sturen Den Haag petitie


Onderwerp is de toekenning van gelden voor de bijstandsuitkeringen.
De Almeerse afdelingen van de landelijke partijen sturen gezamenlijk een petitie naar Den Haag. Onderwerp is de toekenning van gelden voor de bijstandsuitkeringen. De SP-Almere heeft deze petitie onder de aandacht gebracht van de tweede kamerfractie van de SP. In hun reactie gaven zij aan de actie van harte te ondersteunen en zullen bepleiten bij de begrotingsbehandelingen van sociale zaken op 7 dec.

Lees verder
6 december 2005

Ook bij de SP-Almere komen er veel vragen binnen over het nieuwe zorgstelsel.

Zoals iedereen heeft bemerkt is het nogal een complexe toestand met het nieuwe zorgstelsel.
Bent u benieuwd welke verzekeringen voor u van toepassing kunnen zijn en natuurlijk de premies, klik dan HIER.
Houdt goed het verschil in het oog tussen 'Natura' en de 'Restitutie' polissen.

Lees verder
6 december 2005

Afgewezen motie laat statenlid achter met vraag.

Tijdens de algemene financiële beschouwingen van de Provinciale Staten van Flevoland op donderdag 10 november 2005 werd een motie van de SP statenfractie (Nuh Demirbilek) ingediend welke na stemming werd afgewezen (21 voor 25 tegen).
Het bevreemde ons statenlid dat een ander statenlid (tevens ecoloog die ook in de milieuraad zit) tegenstemde!!!!

Lees verder
17 november 2005

<hr>OPROEP: 2 minuten stilte voor de slachtoffers van de Schipholbrand op donderdag 17 november om 20.00 uur bij de gemeentehuizen


Naar aanleiding van de Schipholbrand roepen onderstaande organisaties hun leden en sympathisanten op om stil te staan bij de slachtoffers van de brand. Zij willen op donderdag 17 november a.s. om 20.00 uur een wake met 2 minuten stilte houden, bij zoveel mogelijk gemeentehuizen in Nederland.

Lees verder
16 november 2005

<hr>Nog geen oplossing problemen muziekschool Zeewolde

Het gesprek tussen onderwijzers van de muziekschool in Zeewolde en wethouder Helma Lodders maandagochtend heeft niet tot een oplossing voor de problemen met het muziekonderwijs geleid.
Tijdens het gesprek hebben de docenten hun zorgen over de toekomst van de muziekschool geuit, als de bezuiniging op het muziekonderwijs doorgaat. Het college van burgemeester en wethouders wil de subsidie op muzieklessen voor kinderen ouder dan 7 schrappen.
De onderwijzers willen de geplande bezuiniging van tafel, maar de wethouder heeft volgens hen geen beloftes gedaan. In de komende raadsvergadering moet er meer duidelijk worden over de toekomst van het muziekonderwijs.
Bron: Omroep Flevoland

Lees verder
13 november 2005

<hr>TIBETDAG op 10 DECEMBER 2005

TIBETDAG op zaterdag 10 DECEMBER 2005
(Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)
met opening door Harry van Bommel
Cultureel ontmoetingscentrum AVANTI
Kerkgracht 4, 1354 AL Almere Haven

Lees verder
12 november 2005

<hr>Woord van dank

Met ingang van 12 november is er een wisseling van webmaster geweest. Dit betekent dat er dus iemand is gestopt hiermee. Deze persoon is Marco Mannessen welke een hele lange tijd de website van de SP-Almere (voor Almere en Zeewolde) heeft onderhouden.

Lees verder
12 november 2005

<hr>Algemene ledenvergadering

Dinsdag 1 november is voor onze afdeling de 'Algemene ledenvergadering' gehouden. Op deze avond, welke zoals gebruikelijk voor de SP, werd gehouden in een buurtcentrum, zijn diverse zaken aan de orde gekomen.

Lees verder

Pagina's