h

Seminar van Platform Keer het Tij

16 mei 2006

Seminar van Platform Keer het Tij

Seminar van Platform Keer het Tij op het Nederlands Sociaal Forum. Zondag 21 mei, 12.00-13.15, zaal A1 (Comeniuslaan, Nijmegen)

WINST VOOR LINKS - GAAT HET TIJ KEREN?

Sinds zijn oprichting eind 2001 heeft het Platform Keer het Tij zich ingezet tegen het harde rechtse beleid van het kabinet Balkenende. Balkenende heeft met een pakket aan drastische bezuinigingen en ingrepen in de verzorgingsstaat het meest rechtse beleid in decennia uitgevoerd. In het buitenlandsbeleid heeft dit kabinet Nederland tot een belangrijke bondgenoot van Bush gemaakt. Maar het politieke klimaat is in een ruimere zin veranderd. In de maatschappij zijn de verhoudingen verhard (bijvoorbeeld tegenover moslims, vluchtelingen
en illegalen).

Is het tij gekeerd, nu linkse partijen op winst staan?

Wat voor uitdagingen hebben progressieve maatschappelijke en politieke organisaties nog voor zich? het Platform Keer het Tij organiseert op het Nederlands Sociaal Forum een seminar over deze uitdagingen. Het debat zal aan de hand van twee vragen gevoerd worden.

1. "Sociaal-liberalisme of anti-neoliberalisme?'

De rechtse partijen geven de vrije markt door liberalisering en
privatisering steeds meer ruimte, welke standpunt neemt links in?

Sprekers:
- Judith Ploegman (voorzitter FNV Jong)
- Ineke van Gent (Tweede Kamerlid Groen Links)
- Bart Griffioen (Internationale Socialisten)

2. "Welke rol voor sociale bewegingen en politieke partijen?"

Welke rol kunnen activiteiten buiten en binnen het parlement spelen
in het bereiken van veranderingen. Hoe kunnen ze elkaar versterken?
Is het überhaupt gewenst dat ze zich met elkaar bemoeien?

- Tiny Cox (Eerste Kamerlid SP)
- Michiel van Hulten ovb (Voorzitter PvdA)
- Willem Bos (Comite Nee tegen de Grondwet)

Zie ook http://www.keerhettij.nl

U bent hier