h

WMO

9 december 2017

Letselschadeslachtoffers zijn de dupe van de Overeenkomst

Letselschadeslachtoffers zijn de dupe van de Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze overeenkomst moet daarom niet worden voortgezet. We vragen het college, via een motie, op te komen voor de belangen van slachtoffers.

Lees verder
19 mei 2016

Uitspraak rechter inzake huishoudelijke hulp.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei jl. uitspraak gedaan inzake huishoudelijke hulp, deze valt wel degelijk onder de nieuwe WMO 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor indien een burger zijn huis niet meer zelf schoon kan houden door een beperking.

Lees verder
16 februari 2015

Meldpunt Zorg niet alleen op de website maar nu ook live in Stedenwijk

Vanaf 16 februari is iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur iemand van de SP aanwezig om de bewoners, die te maken krijgt met de gevolgen van de invoering van de nieuwe gemeentelijke zorgtaken, bij te staan.

Lees verder
2 februari 2015

Ons meldpunt Zorg ook voor problemen rondom de PGB.

Foto: SP
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer op, zo snel gaat het al weer. Gisteren 31 januari op twitter was de ‘hot topic” de PGB ( persoons gebonden budget). Mocht u problemen ondervinden met het PGB meldt dat dan via ons zorg meldpunt of bel met onze zorglijn (06 83 80 44 43).
Lees verder
2 mei 2010

A(s)WO(lk)

Ik heb 'm niet gezien. De aswolk uit IJsland. Maar als ik naar de beelden van de vulkaan op tv keek, zag ik wel donkere grauwe wolken omhoog stijgen.
Dan moet je er inderdaad niet aan denken dat je er met je vliegmachine doorheen moet.
Twee grote kenmerken van de aswolk zijn volgens mij dan ook: ondoorzichtigheid en heel grote consequenties als je er geen maatregelen op treft.

Lees verder
23 oktober 2009

Almeerse cluster - 4 leerlingen tussen schoolwal en hulpschip

Naar aanleiding van klachten over het gebrek aan speciaal onderwijs in Almere heeft de fractie de schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Met name dat een grote stad als Almere nog geen speciaal onderwijs heeft voor de zogenoemde cluster 4 leerlingen, baart de fractie enige zorg.

Lees verder
31 augustus 2009

WMO monitor

Een half jaar geleden heeft de fractie van de SP een toezegging ontlokt van de wethouder om met een WMO monitor te komen.
Tijdens de eerste politieke markt op 27 augustus 2009 stond de bespreking van deze monitor op de agenda.

Lees verder
19 december 2008

Gouden Loeki voor de thuiszorg!

Het liefst zou ik willen roepen: "Proficiat! We hebben het voor elkaar!"
Maar we hèbben het NIET voor elkaar!!!

Lees verder
9 september 2008

Actieplan ketenzorg jeugd

Tijdens de politieke markt van 4 september 2008, is het actieplan Almere ketenzorg gepresenteerd. Dit actieplan is een opschalingmodel, met als doel zo snel mogelijke hulpverlening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier