h

Huishoudelijke hulp is dupe van de bezuinigingen.

7 oktober 2013

Huishoudelijke hulp is dupe van de bezuinigingen.

 

Het is weer eens duidelijk geworden waar het college in Almere de voorkeur voor heeft. Er kan wel minimaal een miljoen per jaar worden gereserveerd voor bijvoorbeeld de Floriade, maar geld voor eerlijke tarieven in de thuishulp is er niet!

Afgelopen tijd moest de gemeente de nieuwe tarieven vaststellen die de zorgaanbieders krijgen die Huishoudelijke hulp 1 (HH1) en huishoudelijk hulp 2 HH2) aanbieden in Almere.

Even een blik terug in de tijd:
Sinds 2010 zij de tarieven voor HH1 En HH2 onderhevig aan aanzienlijke inflatie.
Waren de tarieven in 2010 nog 20,50 en 24,50.
In 2013 waren zij gedaald naar 18,32 en 23,41. Nu worden ze verhoog met 1,5 % Een schijntje!
Overigens zijn dit all-in Bruto tarieven; de mensen die de zorg uitvoeren houden er nog geen 10 euro per uur aan over.

Die verlaging is een gevolg van de bezuinigingen,die door de gemeente rechtstreeks neergelegd worden bij de mensen die de handen  leveren bij de uitvoering van HH1 en HH2.

Maar wat is nu het feit?

In  Maart 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van ons SP tweedekamer lid Renske Leijten, waarin onder andere gesteld wordt dat:

a.     de tarieven vastgesteld moeten worden op basis van reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke verzorging; en

b.     uitgaande van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging.

 

Nu heeft de accountant van de gemeente Almere (PWC) een reële kostprijsonderzoek uitgevoerd. PWC komt dan op tarieven voor HH1 en HH2 die respectievelijk ruim 5 euro en bijna 2 euro hoger liggen.

De SP is dan ook van mening dat de gemeente zich aan de wet dient te houden en voor die eerlijke tarieven moet zorgen. Bij de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad had de wethouder het over “Prisoners dilemma” en “vreselijke afwegingen” . Maar de SP vindt dat ondergeschikt aan het zich houden aan de wet.
Die tariefaanpassing zou volgens de wethouder een gat in de begroting slaan van ruim een miljoen per jaar!
Bij de stemming hierover bleek het maar weer eens. Alleen de SP was voor.
Zoals al eerder opgemerkt :Het is duidelijk! er kan wel minimaal een miljoen per jaar worden gereserveerd voor bijvoorbeeld de Floriade, maar geld voor eerlijke tarieven in de thuiszorg is er niet!.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier