h

Gouden Loeki voor de thuiszorg!

19 december 2008

Gouden Loeki voor de thuiszorg!

Het liefst zou ik willen roepen: "Proficiat! We hebben het voor elkaar!"
Maar we hèbben het NIET voor elkaar!!!

Ten eerste: zo'n kreet zou dan de anonieme stemmers behelzen, die voor de Thuiszorg-spot van Thonik hebben gestemd en daarmee de Gouden Loekie als beloning daarvoor hebben gerealiseerd. (Dat filmpje is voor mij, onomstotelijk: een gewaagd en knap uitgevoerd stuk vakwerk!)

Ten tweede: het gáát NIET om die prijs...
Waar het om gaat zijn de schrijnende tekortkomingen in de thuiszorgvoorzieningen voor heel veel ouderen en zieken, die weerloos en zonder inspraak zijn overgeleverd aan de karigheid van kabinetsafspraken.
Waar het om gaat is de hardnekkigheid waarmee alle menselijke restwaarden van het ouderen- en ziekenbestaan met voeten worden getreden door ambtenaren en bewindspersonen (zoek de verschillen!) die met elkaar, misschien wel gniffelend, de ene bezuiniging na de andere tot stand brengen, ten koste van alles wat er nog over was van de na-oorlogse verzorgingsthemata in Nederland.

Leuk als dan in medialand de SP een groot aantal malen genoemd wordt als veroorzaker van die campagne, als super-aankaarter van die misstanden, maar... in de Nederlandse samenleving heb ik nog geen signalen opgevangen, dat de misstanden in de thuiszorg effectief zullen worden bestreden; laatstaan dat tegenmaatregelen ter sprake komen; nog minder dat er een tijdpad in zicht komt dat laat zien wanneer het betere leefklimaat voor deze doelgroepen mag worden tegemoet gezien?!?!

SP-ers laten wij blijven confronteren, shockeren, desnoods bruskeren wanneer het anders niet gaat, om te proberen te bereiken dat meer mensen gaan inzien dat met elke "Mieke" en allen die zich door haar verwoord weten NIET LANGER zo màg worden omgegaan.
Met een speciale waarderingsgeste zou de SP de actrice en het creatief team in het zonnetje mogen zetten.
Chapeau!! Nu het zorgstelsel nog...

Freddy Samson
Bestuurslid


U bent hier