h

De SP in Almere is kritisch op de pilot 'Bouwen door de buurt' in de Almeerse Kruidenwijk

18 juni 2021

De SP in Almere is kritisch op de pilot 'Bouwen door de buurt' in de Almeerse Kruidenwijk

Onze SP fractie heeft onderstaande tekst aan B&W en de Raad gestuurd, aanvullend op de vragen die zij gesteld hebben.

De bewonersbrief van 28 mei 2021, die de gemeente huis- aan- huis in de Kruidenwijk heeft verspreid, heeft in de wijk veel verontwaardiging, bezwaren en vragen opgeroepen. Men ziet een nieuwe bedreiging opdoemen voor het openbaar groen in de wijk. In de brief wordt gesteld dat de wijk gebouwd is voor families met jonge kinderen, maar dat die nu volwassen zijn en klaar voor een eigen woning en dat de ouderen wellicht toe zijn aan een andere manier van wonen. Bewoners en ondernemers worden opgeroepen om kansen te benutten en bouwinitiatieven voor de wijk in te dienen. Over de begrenzingen, beperkingen en eisen die hieraan gesteld worden, wordt slechts gewezen op de “normale planologische eisen”, “belangrijke kabels en leidingen” en “beschermd gebied”. Dat laatste bestaat helemaal niet in de Kruidenwijk, zoals ook het bijgeplaatste kaartje laat zien. Dat toont de hele wijk zonder enige restrictie, dus inclusief Beatrixpark, Begraafplaats, Paardenweides, Volkstuincomplex de Kruidentuinen, Koggepark, Sint Janskruidplantsoen, Sportpark, Kinderboerderij De Stek, Lavendelplantsoen tot en met de 42 (!) voor de kruidenwijk zo kenmerkende speelhofjes tussen de huizen. Gevreesd wordt dat al deze openbare groene voorzieningen bedreigd worden door allerlei bouwinitiatieven. De meegestuurde flyer laat als een van de “inspirerende ideeën” zelfs een artistimpressie zien van nieuwe bebouwing in een hofje. Dat steeds meer bewoners van alles in hun tuin bouwen, moeten zij weten, al is het niet altijd een verrijking voor de buurt en zou ook hierop wat meer toezicht geen kwaad kunnen, maar met bouwinitiatieven stimuleren ten koste van openbare groene voorzieningen wordt een grens overschreden. almere.nl/bouwendoordebuurt. 

In de Media;

Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/239861/sp-kritisch-op-nieuwe-bouwpilot-in-kruidenwijk

Reactie toevoegen

U bent hier