h

Politie

11 juni 2010

Het sprookje van meer blauw op straat

Enige tijd geleden hebben wij het SP rapport over de politie besproken. Daarbij werd onder andere de bureaucratie bij de politie als zorgpunt kenbaar gemaakt. Dat het onderzoek van de SP feilloos bij de dagelijkse praktijk aansluit, onderschrijft onderstaand artikel in het politievakbondmagazine ANPV van de maand mei 2010.

Lees verder
15 april 2010

De gemeentepolitie terug van weggeweest!

Donderdag 8 april stond onze stelling -de gemeente en rijkspolitie terug van weggeweest- ter behandeling op de agenda van de politieke markt. Deze stelling werd schoorvoetend bevestigd door aanwezig portefeuillehouder burgemeester Jorritsma. Wij hebben onze zorgpunten met de burgemeester gedeeld.

Lees verder
27 januari 2010

Onderzoek Almeerse politieagenten.

In oktober 2009 is het politieonderzoek onder de Nederlandse politie agenten gepubliceerd.
In overleg met Ronald van Raak heeft de fractie van de SP de reacties van Almeerse agenten bestudeerd. Dit heeft geleidt tot een deelrapportage van dit grote politieonderzoek.

Lees verder
26 oktober 2009

SP kritisch over convenant georganiseerde aanpak hennepteelt in de stad Almere.

De gemeente Almere heeft een convenant afgesloten met partijen, om de overlast van georganiseerde hennepteelt de kop in te drukken. Op zich een heel mooi streven om dit in georganiseerdheid te doen. Dit convenant heeft in onze ogen wel een vorm van rechtsongelijkheid. Het convenant geeft een opdracht aan de woningcorporaties om in geval van aantreffen van een hennepkwekerij, het huurcontract trachten te ontbinden. Daarmee blijft de eigenaar van een woning, waar hennep is aangetroffen buiten schot.

Lees verder
28 september 2009

Dekking C2000?

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 27 september 2009, over de dekking van het C2000 communicatienetwerk van hulpdiensten, zijn de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees verder
25 september 2009

Almere een fraudeparadijs?

Door de fractie in Almere zijn, na aanleiding van een krantenartikel in de Telegraaf, de volgende vragen schriftelijk aan het college gesteld:

Lees verder
8 februari 2008

Motie over ondersteuning politie CAO haalt het niet!

De ondersteuningsmotie van de SP vindt geen draagvlak bij de overige fracties.
De fracties van de VSP, Almere Partij en fractie Molina staan symphatiek tegenover de gedachte en zouden de motie willen ondersteunen. Om de Almere partij te citeren:”Het kost de gemeente geen geld, dan kunnen we het wel steunen".

Lees verder
17 januari 2008

Agenten verdienen beter

De SP ondersteunt de politiebonden en daarmee de agenten in hun afwijzing tegen het laatste impasse bod van minister Ter Horst. Agenten hebben de laatste drie jaar 3.25% loonsverhoging gekregen, terwijl de inflatie over die termijn al 5.5 % bedroeg. Daarnaast moet de agent ook nog eens 1% extra werken per jaar en dat tot 2035.
Daarom staat de SP sympathiek tegenover een relatief hoge looneis van de politiebonden.

Lees verder

U bent hier