h

SP kritisch over convenant georganiseerde aanpak hennepteelt in de stad Almere.

26 oktober 2009

SP kritisch over convenant georganiseerde aanpak hennepteelt in de stad Almere.

De gemeente Almere heeft een convenant afgesloten met partijen, om de overlast van georganiseerde hennepteelt de kop in te drukken. Op zich een heel mooi streven om dit in georganiseerdheid te doen. Dit convenant heeft in onze ogen wel een vorm van rechtsongelijkheid. Het convenant geeft een opdracht aan de woningcorporaties om in geval van aantreffen van een hennepkwekerij, het huurcontract trachten te ontbinden. Daarmee blijft de eigenaar van een woning, waar hennep is aangetroffen buiten schot.

Bij de fractie komen meer signalen binnen dat ook in koopwoningen hennepkwekerijen worden aangetroffen. Het lijkt een groter maatschappelijk probleem te worden. Of dit ook het gevolg is van een kredietcrisis, dure DSB koopsompolissen of anderszins dat laten wij nu maar even buiten beschouwing. Het feit is er dat in het afgesloten convenant van de gemeente, de aandacht zich ogenschijnlijk richt op de 35% huurders. Dat gaat zelfs zover dat het woonrecht aan de kant wordt gezet. Wat er met 65% van de koopwoningen gebeurt is ons niet duidelijk. De signalen die wij ontvangen, laten voornamelijk zien dat met de koopwoningen niets gebeurt. De woningeigenaar die vanuit de onderwereld geronseld is, blijft met de schade zitten en daarmee potentieel aantrekkelijk blijft voor diezelfde onderwereld.
Het ministerie van VROM heeft onlangs een rapportage opgesteld, dat met name het artikel 174a van de gemeentewet (Victoria) mondjesmaat wordt toegepast.
Almere is in dat onderzoek niet meegenomen. Ons probleem zit in een stuk rechtsongelijkheid, maar ook gemis aan daadkracht.
Dat is voor ons reden geweest om schriftelijke vragen over dit probleem te stellen.


U bent hier