h

Afspraken over schimmel leiden tot actievere houding corporaties

19 februari 2024

Afspraken over schimmel leiden tot actievere houding corporaties

In juli 2023 riep de SP in Almere woningbouwcorporaties op om vocht- en schimmelproblemen in het woningbestand sneller aan te pakken. Een motie van onze fractie in de Almeerse gemeenteraad werd met een grote meerderheid aangenomen. We vroegen hierbij om in prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties een aanpak te ontwikkelen en vast te leggen.

In de kwartaalrapportage Bouwen & Wonen, die afgelopen week met de gemeenteraad werd gedeeld, lezen we dat corporaties aan de slag zijn gegaan met de motie. "In welke vorm dit in de meerjarige prestatieafspraken terugkomt moet nog worden bepaald. De gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken 2025-2029 zijn gestart."
De Hulpdienst van de SP in Almere merkt echter al een verschil. "De corporaties nemen direct een actievere houding aan als we klachten melden. In het contact met één corporatie werd zelfs de motie en de nog te maken prestatieafspraken genoemd", zegt Jolanda Haft van de Hulpdienst. Een mooi begin, maar uiteraard geen reden om achterover te leunen. Vocht- en schimmelklachten verhogen het risico op allerlei gezondheidsproblemen. Meld daarom hardnekkige klachten altijd bij de corporatie. Kom je er met hun niet uit, neem dan contact op met de SP Hulpdienst.

U bent hier