h

Woningcorporatie zet drie gezinnen op straat

8 juli 2023

Woningcorporatie zet drie gezinnen op straat

Voor drie gezinnen liep gisteren het tweejarig huurcontract af bij "In Between Places" in Almere Poort. Door de wooncrises hebben de gezinnen geen schijn van kans op een andere huurwoning. Daarom kwamen ze per direct op straat te staan. De SP, BIJ1 en DENK voerden samen met de huurders actie. Voor het appartementencomplex vroegen ze aandacht voor deze schijnende situatie.

Twee jaar geleden startte woningcorporatie Dudok onder de naam "In Between Places" een corporatiehotel waar zeer urgente woningzoekenden tijdelijk een woning kunnen huren voor maximaal twee jaar, in de verwachting dat ze binnen die tijd doorstromen naar een andere huurwoning. Nu er twee jaar zijn verstreken blijkt de wooncrises voor drie gezinnen met kinderen onoverkomelijk. Omdat het bijna onmogelijk is om een andere huurwoning te vinden, komen deze gezinnen nu letterlijk op straat te staan.

Door vragen van de SP tijdens de Politieke Markt is duidelijk geworden dat de verantwoordelijke wethouder Julius Lindenbergh geen middelen heeft om in te grijpen, maar dat het wel degelijk mogelijk is om als tijdelijk huurder urgentie aan te vragen. De actievoerders roepen de huurders daarom op om zo snel mogelijk een urgentieverklaring aan te vragen voor een vervangende woning. Het wijkteam was ondanks een uitnodiging niet aanwezig bij de actie. Desondanks doen de actievoerders een dringende oproep aan het wijkteam om de uitgezette gezinnen met hun urgentieaanvraag te helpen.

Bewoners zijn druk bezig om in afwachting van hun urgentieaanvraag een opslagplaats en slaapplaats bij familie en vrienden te regelen. Mocht dit niet lukken dan zal het wijkteam gevraagd worden om de bewoners te begeleiden naar maatschappelijke opvang.

Tijdens de actie toonden de bewoners een protestbord met de tekst: "Kinderen zet je niet op straat. Schaam je, Almere!" SP-fractievoorzitter Hans Everhard was een van de actievoerders: "Als volksvertegenwoordiger zal ik die schaamte vol overtuiging overbrengen bij de gemeenteraad en het college, wonen is een grondrecht en daar blijven we voor strijden.”
 

U bent hier