h

Wethouder in actie na SP vragen over uitzetting bewoners noodopvang

21 juni 2023

Wethouder in actie na SP vragen over uitzetting bewoners noodopvang

Meerdere bewoners van appartementencomplex 'De Driehoek' in Almere-Poort lopen tegen het einde van hun tweejarig huurcontract aan en moeten vertrekken. Omdat door de oververhitte woningmarkt er geen goedkope of betaalbare sociale huurwoning meer is te vinden, dreigen de bewoners op straat te komen. De SP-hulplijn ontving schrijnende verhalen van wanhopige bewoners, waarop de SP-fractie vragen stelde aan wethouder Lindenbergh.

SP-fractie-assistent Ans Kreelekamp bracht de kwestie afgelopen week onder de aandacht tijdens de Politieke Markt van de Almeerse gemeenteraad. Zij sprak van een 'schrijnende situatie'. Het complex, dat in 2021 werd opgeleverd door woningcorporatie Dudok, is bedoeld als directe opvang voor mensen die wegens omstandigheden korte tijd geen dak boven het hoofd hebben. Vaak gaat het om gedupeerden van een echtscheiding en in sommige gevallen zelfs hele gezinnen. De 23 bewoners hebben geen zorgindicatie en kunnen daarom geen aanspraak maken op andere huisvesting. Zij krijgen een tweejarig contract, maar moeten na het verstrijken daarvan vertrekken omdat de woningen beschikbaar moeten komen voor nieuwe bewoners. Twee jaar na de oplevering van het pand leidt dat tot problemen voor de eerste bewoners.

Binnen de regels van deze woonvorm is een fout geslopen. De betrokkenen kunnen namelijk geen aanspraak maken op een urgentieverklaring, aangezien zij een dak boven het hoofd hebben. Kreelekamp heeft het probleem aangekaart bij wethouder Julius Lindenbergh. Hij heeft toegezegd dit probleem meteen aan te pakken en te bekijken hoe de meest schrijnende gevallen een helpende hand kan worden geboden en hoe de weeffout uit het systeem kan worden gehaald. De SP heeft de wethouder met klem verzocht om elke individuele situatie met de menselijke maat en veel compassie te bekijken en zoveel mogelijk een helpende hand te bieden.

U bent hier