h

SP steunt gemeente bij terugkoop Hortus

3 juni 2024

SP steunt gemeente bij terugkoop Hortus

Met de terugkoop van de grond van de geplande wijk Hortus neemt de gemeente Almere de regie op volkshuisvesting op het voormalige Floriadeterrein weer in eigen handen. De fractie van de SP in de gemeenteraad steunt daarom deze actie en prijst de durf van het college om zo de impasse rond het terrein te doorbreken. Het contract met Weerwater CV, de combinatie van vastgoedbeheerder Amvest en bouwbedrijf Dura Vermeer, is inmiddels ontbonden.

SP-fractieassistent Rijk Ravestein: "Voor Weerwater CV had de volkshuisvesting geen prioriteit, maximale financiële winst stond voorop. Vandaar dat zij extra woningen maar beperkt in haar plannen wilde betrekken. De woningnood in Almere is echter hoog, zeer hoog. Daarom moeten we alle mogelijkheden aangrijpen om te handelen in het belang van de velen die al zo lang op een woning wachten."

Tijdens de laatste raadsvergadering werd uitgebreid gesproken over de financiële risico's van de terugkoop. Volgens Ravestein is het financiële risico aanvaardbaar en staat deze in geen verhouding tot het zeer hoge sociale risico dat gelopen wordt als de regie op volkshuisvesting niet gepakt wordt. Dit sociale risico vertaalt zich in toekomstige sociale problematiek met hoge financiële kosten ten gevolge van woningnood. De SP kiest voor een sociale oplossing en stemde daarom voor het raadsvoorstel. De ambitie om een groene, ecologische wijk te bouwen, mag verlaten worden. Ravestein: "De Floriadedroom is uit elkaar gespat. We leven in een nieuwe realiteit en pakken de draad op waar we zijn gestart. Onze voornaamste opdracht is volkshuisvesting. Uiteraard houden we vast aan de kaders van groen en duurzaam, zoals die ook elders in Almere gelden. Indien mogelijk bouwen we binnen de oorspronkelijke ambities van Hortus, maar we zien geen reden daar te allen tijden aan vast te houden."

Het nieuwe college ziet woningbouw als een speerpunt. In het coalitieakkoord worden naast Hortus het Odeonveld, het terrein rond het kasteel en Overgooi genoemd als locaties. Bij nieuwe bouwprojecten moet 40 procent van de woningen sociale huur worden. De SP steunt dit van harte.

U bent hier