h

SP met vertrouwen door in nieuwe Almeerse coalitie

28 mei 2024

SP met vertrouwen door in nieuwe Almeerse coalitie

Terwijl landelijk een rechtse coalitie in de maak is, gaat Almere voor meer sociaal. VVD en CU vertrokken eerder dit jaar vanwege verschillende redenen uit de coalitie. PvdA en GroenLinks sloten zich aan bij de reeds bestaande collegepartijen SP, Partij voor de Dieren, CDA, D66 en Leefbaar Almere. Hierdoor werd vandaag de meest sociale Almeerse coalitie in jaren gepresenteerd.

Samen bouwen aan Almere, is het motto van de nieuwe coalitie. Op het gebied van woningbouw, sociale zekerheid, het verduurzamen van woningen en winkelpanden, het versterken van de Almeerse natuur, versterken van de financiële stabiliteit en het verbeteren van de veiligheid. Twee jaar geleden voerde de SP campagne met de belofte Almere Sociaal, Groen en Veilig, stem SP. Het nieuwe coalitieakkoord brengt in nog grotere mate dan het oude akkoord deze verkiezingsbelofte tot uitvoering.

Onderhandelaar David de Vreede: "Allereerst blijven de voor ons belangrijke afspraken uit het coalitieakkoord van twee jaar geleden gehandhaafd. Het gaat dan om de stevige aanpak van het voorkomen en bestrijden van energiearmoede, bescherming van het groen in onze stad, bescherming van onze leefomgeving door het versterken van het milieutoezicht, verbeteren van de luchtkwaliteit en de aanpak van asbestdaken, het vervangen van alle voetbalvelden met giftig rubbergranulaat en het investeren in de gemeentehandhaving en de aanpak van zware criminaliteit. Verder blijven afspraken staan over het niet toestaan van grote datacenters (zoals eerder in Zeewolde en Almere gepland) en geen ruimte bieden aan de bouw van biomassacentrales."

"We nemen aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zodat iedereen gezond kan wonen en werken in onze stad. Ook sluiten we bezuinigingen op klimaat en milieu, energiearmoedebeleid en milieutoezicht uit en investeren we in de ontwikkeling van een eigen publieke Almeerse energievoorziening, zodat inwoners zeker zijn van stroom en warmte zonder dat multinationals daar hun zakken mee vullen. We maken daarnaast werk van het versterken van de sociale ondersteuning en stellen geld beschikbaar voor het terugdringen van straatintimidatie en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit."

Met de nieuwe partners is er op het gebied van (sociale) volkshuisvesting meer mogelijk dan in de eerdere coalitie met de VVD. De Vreede: "Deze coalitie hakt knopen door en maakt het mogelijk om in korte tijd veel woningen extra te bouwen voor de mensen die dit het hardste nodig hebben. Bij de bouw van woningen zal voortaan 40 procent in het sociale huur segment gebouwd worden. Dat is aanzienlijk meer dan voorheen en broodnodig, omdat voor iedere sociale huurwoning momenteel 1000 gegadigden zijn. Om al deze woningen te bouwen gaan we gebieden ontwikkelen waar jarenlang niks gebeurd is. Het gaat dan om Overgooi, het Kasteel, het Odeonpark en Hortus."

Ondanks de mooie plannen is er ook aandacht voor het op orde brengen van de gemeentebegroting. Almere geeft op het moment jaarlijks meer geld uit dan er binnenkomt. Zo kost jeugdzorg in Almere te veel geld voor de zorg die het levert en krijgt de gemeente te weinig geld van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van de taken. Bezuinigingen op de jeugdzorg worden daarom doorgezet en ook zullen belastingen (waaronder toeristenbelasting) en parkeertarieven stijgen. "Het grootste deel van de bezuinigingen en inkomstenverhogingen voeren we met tegenzin door. We kunnen echter niet anders dan deze moeilijke keuzes maken, anders gaat het ten koste van alles in de stad waar we zo veel van houden. Almere moet de financiën structureel op orde hebben," zo stelt De Vreede. 

Alexander Sprong, die samen met David de Vreede de coalitieonderhandelingen voerde, blijft in de nieuwe samenstelling van het college de wethouder van de SP. Het debat over het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord vindt aanstaande donderdag plaats tijdens de Politieke Markt.

U bent hier