h

PvdD en SP bezorgd over uitbreiding stadion zonder participatie

11 mei 2024

PvdD en SP bezorgd over uitbreiding stadion zonder participatie

Foto: Wikimedia Commons / Youri165

De Almeerse fracties van de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij hebben vragen gesteld naar aanleiding van de geplande snelle uitbreiding van het Yanmar Stadion van Almere City FC waarbij verschillende ontwikkelstappen worden overgeslagen. Zij maken zich zorgen over de beperkte betrokkenheid van Almeerders bij dit proces en de inconsistentie met andere projecten.

Kjell van Wijlandt, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: "De keuze om het stadion zo snel uit te breiden, zonder significante participatie van omwonenden, staat in contrast met de zorgvuldigheid en ontwikkelstappen die we normaal wel toepassen bij andere belangrijke projecten zoals bijvoorbeeld woningbouw en faciliteiten voor asielzoekers. Dit roept bij ons vragen op over de weging van prioriteiten door het college."
David de Vreede, raadslid van de SP: "De lokale MKB ondernemers moeten zich houden aan strenge regels en uitgebreide procedures. Het is onrechtvaardig dat voor dit grote project een uitzondering wordt gemaakt, hierdoor lijkt er niet echt sprake te zijn van een gelijk speelveld."

De fracties vragen het college om heroverweging van de versnelde procedures en benadrukken de noodzaak van een goed besluitvormingsproces dat alle belanghebbenden betrekt. De partijen zijn ook bezorgd over de milieueffecten en de gevolgen voor de lokale natuur. De Partij voor de Dieren en de SP wijzen er in hun vragen ook op dat de bouw van voetbalstadions niet altijd goed is gegaan door ontwerpenfouten, zoals bijvoorbeeld bij het AZ stadion, en vragen hoe de constructieveiligheid, ondanks de versnelling, wel geborgd wordt door het college.
 

In de media: Almere deze week , Omroep Flevoland , Omroep Almere

Reactie toevoegen

U bent hier