h

SP stelt vragen over zorgelijke begeleiding autisme door DBA

6 maart 2024

SP stelt vragen over zorgelijke begeleiding autisme door DBA

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B en W naar aanleiding van een brief die cliënten van DBA (Deskundige Begeleiding Autisme) aan het college en de gemeenteraad stuurden. In de brief luiden ze de noodklok over de slechte zorg en de onzekere woonsituatie die is ontstaan nadat de gemeente Almere de samenwerking met het zorgbedrijf heeft verbroken. De SP vraagt de verantwoordelijke wethouders met cliënten in gesprek te gaan en de antwoorden op de schriftelijke vragen daarbij te betrekken.

De cliënten winden er geen doekjes om: "Wij ervaren grote problemen met de zorg geleverd door DBA. Er is een permanent tekort aan begeleiders, een groot verloop van begeleiders en het opleidingsniveau van de begeleiders voldoet veelal niet aan de wettelijke eisen."
Het probleem speelt al lange tijd, maar nu de gemeente Almere per 2024 niet meer met DBA als gecontracteerde zorgpartner verder gaat, is er nog een probleem bijgekomen. De cliënten die nu Wmo zorg van DBA ontvangen, moeten naar een andere zorgaanbieder uitkijken. En daar ontstaat het knelpunt. Cliënten krijgen niet alleen zorg van DBA maar huren er ook hun woning, in Duinrijk (Almere Poort) en de Molenwiek (Almere Buiten). Dit betekent dat met het beëindigen van het zorgcontract ook het wooncontract wordt beëindigd. Althans, dat beweert DBA.

De advocaat van de cliënten betwijfelt of deze koppeling juridisch houdbaar is. Desondanks is de koppeling van wonen en zorg voor DBA een principiële kwestie. Afgelopen augustus werd een van de cliënten gedagvaard in een kort geding. DBA eiste huisuitzetting nadat zij de zorgovereenkomst met de cliënt had opgezegd. De rechter wees de eis af. DBA kondigde een bodemprocedure aan, maar die is na zes maanden nog niet gestart. Alle onzekerheid geeft veel onrust bij de cliënten: "Onze zorg, woonzekerheid en daarmee bestaanszekerheid staan zwaar onder druk. De stabiliteit en voorspelbaarheid van ons leven, cruciaal voor ons als jongvolwassenen met autisme, zijn in het geding."

Ondertussen doet DBA er alles aan om de cliënten binnenboord te houden. Bijvoorbeeld door financiering via de Wlz. Cliënten ervaren dwang om deze in hun ogen veel te zware zorg te accepteren. De gemeente Almere probeert het woon/zorg knelpunt te omzeilen door cliënten via de pgb route bij DBA te laten uitkomen. Maar welke weg ook wordt gekozen, cliënten vinden dat een alternatieve financiering van DBA het kwaliteitsprobleem bij DBA niet oplost. Zij willen vrij zijn om een andere zorgaanbieder te kiezen zonder dat ze bang hoeven te zijn hun woning uitgezet te worden.

De klachten over DBA zijn niet nieuw. Rijk Ravestein (raadslid SP Almere): "Vorig jaar juni bereikten ons de eerste klachten over DBA. Onze SP hulpdienst is toen gestart met het meldpunt ZorgDakloos om beter zicht op de problemen te krijgen. De hulpdienst heeft van meerdere cliënten meldingen ontvangen die overeenkomen met de klachten uit de brief." 

De SP stelde in december al mondelinge vragen tijdens de Politieke Markt, maar ziet na de recente brief van de cliënten aanleiding om uitgebreide schriftelijke vragen te stellen. Ravestein: "Cliënten voelen zich het slachtoffer van beslissingen en acties van derden. Ook de gemeente speelt hierin een rol. We roepen de gemeente op om samen met cliënten tot een oplossing te komen waarmee de dwingende koppeling van zorg en wonen verdwijnt."

U bent hier