h

Stuwmeer woningzoekenden dwingt tot bouw sociale huurwoningen

24 mei 2023

Stuwmeer woningzoekenden dwingt tot bouw sociale huurwoningen

Na jarenlang onverantwoordelijk kabinetsbeleid is een stuwmeer van woningzoekenden ontstaan. Provincies en gemeenten staan nu voor de zware taak om de woningnood aan te pakken door grote aantallen woningen te bouwen. Er is met name een groot tekort aan sociale huurwoningen. De nood is hoog en het college moet met oplossingen komen. De SP neemt verantwoordelijkheid en zet alles op alles om, binnen het coalitieakkoord, te realiseren wat we hebben afgesproken.

In de Almeerse Woonvisie van 2020 is afgesproken om tot 2030 in totaal 24.500 woningen te bouwen. Hiervan is 28,6 procent sociale huur (inclusief jongeren, exclusief studenten). Na drie jaar blijkt dat het jaarlijkse bouwtempo te laag is. We moeten dus sneller gaan bouwen. Door krapte op de arbeidsmarkt en hoge bouwkosten is het moeilijk om de afgesproken aantallen daadwerkelijk neer te zetten. Het coalitieakkoord roept alle betrokken partijen op om creatief naar oplossingen te zoeken.

Om aan de grote vraag naar sociale huurwoningen te voldoen, heeft de SP in het coalitieakkoord afgesproken om – bovenop de doelstelling van de Woonvisie – 1000 tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen. Naast de 400 woningen die momenteel worden (of al zijn) gebouwd aan de Evenaar en Annapark, zijn we nu op zoek naar drie andere locaties om de resterende 600 tijdelijke woningen te bouwen. Na instemming van de gemeenteraad zullen deze snel worden opgeleverd. Ondanks deze maatregelen blijft het tekort aan sociale huurwoningen groot. De wachtlijsten op Woningnet groeien. Almere staat – met een gemiddelde wachttijd van negen jaar – vijfde op de lijst van grote steden. De regering in Den Haag heeft bepaald dat de norm voor sociale huurwoningen per gemeente minimaal 30 procent moet zijn.

Het tekort aan sociale huurwoningen is niet ontstaan door woningzoekenden met een urgentiebewijs. De bouw van sociale huurwoningen kreeg jarenlang geen aandacht, daarnaast werden bestaande woningen verkocht, gesloopt of naar de vrije sector huur overgeheveld. We stonden dan ook bij de start van de Woonvisie al op een flinke achterstand. Om de minimale norm van 30 procent sociale huurwoningen te realiseren, moet met name de bouw van deze woningen versneld worden. Het plan om de bouw van (sociale) huur en (duurdere) koopwoningen altijd maar gelijk op te laten lopen, is niet langer houdbaar. In periodes van hogere bouwkosten en een tekort aan arbeidskrachten, daalt de vraag naar duurdere (koop)woningen en komt de bouw hiervan stil te liggen. Dit moet de bouw van sociale huur echter niet in de weg te staan, dan is het juist tijd om de handen uit de mouwen te steken.

Wonen is een grondrecht in Nederland. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende woningen in uiteenlopende segmenten. De gemeente moet in samenwerking met woningcorporaties de basis van volkshuisvesting weer op orde krijgen door voldoende sociale huurwoningen te bouwen.

U bent hier