h

SP voert actie met bezorgde burgers tegen overlast vliegverkeer

15 mei 2022

SP voert actie met bezorgde burgers tegen overlast vliegverkeer

Foto: SP Almere

Een brede coalitie van bezorgde burgers voerde zaterdag 14 mei op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad actie tegen de groeiende overlast van en vervuiling door vliegverkeer. SP Almere sloot samen met SP Zwolle aan bij de actie op Luchthaven Lelystad.

Onder het motto Krimp de luchtvaart sprak Rijk Ravestein (SP Almere) onze steun en solidariteit uit met onderstaande tekst:

Foto: SP Almere

“De zucht naar korte termijn winst en geloof in oneindige groei houden Nederland in haar greep. Ook de luchtvaart valt hieraan ten prooi. Om aandeelhouders tevreden te stellen moeten luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kwartaal na kwartaal winst laten zien. Geholpen door oneerlijke belastingvoordelen (kerosine is nauwelijks belast) wordt financiële winst gemaakt door verkoop van tickets ver beneden de maatschappelijke kostprijs.

De winst van de aandeelhouders is het verlies van de samenleving. Luchtvaart is een aanslag op mens, natuur en milieu. Het draagt bij aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Het geeft geluidsoverlast en stoot ultra-fijnstof en kankerverwekkende stoffen uit. Werknemers die de luchthavens draaiende houden werken onder ongezonde omstandigheden in onzekere flex-contracten en worden onderbetaald. Uitdijende luchthavens brengen een gezonde leefomgeving van omwonenden steeds verder in het nauw. Het in stand houden van deze ongezonde en oneerlijke praktijk heeft een catastrofale uitkomst. Wie hierover zwijgt laat alles zoals het is. Een massaal protest van burgers laat zien dat de samenleving klaar is voor verandering.

Onze democratische samenleving is van ons allemaal en behoort niet toe aan de macht van het kapitaal. In onze democratie beschermen we essentiële zaken die iedereen aangaan, zoals sociale vooruitgang, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid, gezondheid, natuur en milieu. Ongebreidelde groei van de luchtvaart leidt tot onaanvaardbare aantasting van onze democratische grondrechten. We roepen politiek en bestuur op tot actie om onze grondrechten te beschermen. Het algemeen belang gaat daarbij vóór het belang van enkelen.

Als we kosten en baten voor “heel de mens, heel de natuur en heel de aarde” optellen is luchtvaart zwaar verliesgevend. De SP strijd voor een eerlijke belastingheffing voor de luchtvaart die recht doet aan de brede schade die zij aanricht. De hogere lasten zullen een krimp van de sector tot gevolg hebben. De belastingopbrengsten zetten we in voor duurzame publieke mobiliteit, zoals een dekkend internationaal treinnetwerk. Een krimp van de luchtvaart is geen einde maar een nieuw begin met nieuwe kansen voor een eerlijke en gezonde samenleving.”

Foto: SP Almere

“Betrokken burgers en omwonenden van luchthavens, jullie kunnen rekenen op de steun en solidariteit van de SP. Jullie strijd is onze strijd.

Reactie toevoegen

U bent hier