h

Gezonde lucht in Almere...

1 mei 2019

Gezonde lucht in Almere...

SP Almere maakt zich ernstig zorgen over de toekomstige biomassa centrale in Diemen en de mogelijke komst van eenzelfde centrale in Almere. Deze centrales zouden de toch al matige luchtkwaliteit in Almere verder verslechteren. Daarom heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Wij zullen ons verzetten tegen energiebedrijven die geld verdienen ten koste van de gezondheid van Almeerders!
 

Lees hier het stukje in Almere Deze Week

En hier volgen de vragen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Is het college bekend met de bouw van een hout gestookte biomassacentrale in Diemen en de weerstand die dat oproept bij omliggende gemeenten, inwoners, organisaties als het Longfonds en Natuurmonumenten en wetenschappers? 

2. Wat is het standpunt van het college hierover aangezien de centrale ook gebruikt gaat worden voor het warmtenet van Almere? 

3. Is het college het met de SP eens dat de centrale alles behalve duurzaam is, omdat vanwege het gebruik bomenkap moet plaatsvinden en dat een biomassacentrale meer CO2 uitstoot dan een gascentrale? Zo nee, waarom niet? 

4. Hoe staat het college tegenover de waarschuwing van het RIVM en GGD dat dergelijke centrales ernstige toename van fijnstof zullen veroorzaken? Hoe schat het college de gevolgen hiervan in voor het leefmilieu van de Almeerse inwoners? 

5. Is het college bereid zich tegen de bouw te verzetten en mee te denken over een echt duurzaam alternatief? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het college ook bekend met de plannen voor realisatie van een biomassacentrale in Almere? Zo ja, wat is de planning hiervan? 

7. Is het college het met de SP eens dat een biomassacentrale in Almere een negatief effect zal hebben op de, toch al matige, luchtkwaliteit in Almere en dat deze centrale schade zal toebrengen aan het klimaat, het leefmilieu in Almere en de duurzaamheidsambities die de gemeente heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het college doen om zich tegen de mogelijke realisatie te verzetten? 

 

Toelichting: 

Op 15 april jl. verscheen het artikel ‘De gemeente Diemen wil geen grote ‘duurzame’ biomassacentrale, toch komt-ie er’ in Trouw (https://www.trouw.nl/groen/de-gemeente-diemen-wil-geen-grote-duurzame-bi...). De bouw van de centrale, die ook gebruikt gaat worden voor het warmtenet in Almere, roept weerstand op van de gemeenten Diemen, Gooise Meren, Weesp en de stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost, het Longfonds en Natuurmonumenten. Ook hebben inwoners van Diemen 5500 handtekeningen verzameld van mensen die tegen de bouw van de centrale zijn. Verder is er een brief van 800 wetenschappers aan het Europees Parlement waarin de wetenschappers zich uitspreken tegen biomassacentrales. Volgens het artikel in Trouw staat er ook een biomassacentrale in Almere gepland. De SP maakt zich ernstige zorgen over het behalen van de klimaatdoelen i.v.m. deze ontwikkelingen en ziet deze ook als een bedreiging voor de gezondheid van onze inwoners die leven in een regio waar de luchtkwaliteit momenteel al niet voldoet aan de normen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). De SP is dan ook benieuwd naar het standpunt van het college. 

Reactie toevoegen

U bent hier