h

Vertrouwen in Wethouder

9 februari 2019

Vertrouwen in Wethouder

Foto: SP

De SP heeft samen met een aantal andere partijen een motie van wantrouwen ingediend tegen de liegende VVD wethouder Lodders. Helaas heeft de motie het niet gehaald. 
Wel willen wij in het bijzonder onze waardering uitspreken voor PvdA raadslid Hassan Buyatui, gemeenteraadslidvanwege zijn stem voor onze motie, ondanks dat hij lid is van een coalitie partij. Dat getuigt van integriteit en plichtsbesef richting de burger. Jammer dat de rest van de PvdA fractie tegen stemde en het liegende college van B&W de hand boven het hoofd hield.

Reactie toevoegen

U bent hier