h

MELDPUNT ZORG ALMERE

5 januari 2015

MELDPUNT ZORG ALMERE

Foto: Sp-Almere / Sp-Almere

Het SP-Meldpunt Zorg Almere, wil een platform bieden aan al die mensen die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van de decentralisaties of de Wet langdurige zorg.  

Merkt u dat u door de veranderingen en bezuinigingen in de zorg, in de knel komt, laat het de SP weten!

Vanaf 1 januari zijn de decentralisaties officieel van start gegaan;

 Jeugdzorg, de zorg voor ouderen en langdurig zieken en taken rondom werk en inkomen, vallen dan onder de volledige verantwoording van de gemeenten. Dit gaat gepaard met forse bezuinigingen, opgelegd door de regering Rutte.  

Of u cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan om een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, sociale wijkteams en jeugdzorg.

Meld uw ervaringen, klachten of mening HIER

•Bel 06 83 80 44 43

•Mail naar almere@sp.nl o.v.v. Meldpunt Zorg

Lees verder:

Afgelopen jaren zijn in de politiek de voorbereidingen getroffen om de overgang en verantwoordelijkheid voor de zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeente vorm te geven.

Daarbij zijn vele verordeningen, visie-documenten  en reglementen opgesteld en bijvoorbeeld wijkteams opgericht. Wat  gaan die wijkteams u precies doen?

Vanaf 1 januari 2015 moet nu blijken of deze papieren werkelijkheid in de praktijk ook werkt.

Het gaat namelijk wel om keiharde bezuinigingen! Hierdoor kunnen mensen niet meer in aanmerking komen voor de zorg die ze gewend waren te ontvangen.

Wat we in Almere veel hebben gezien, salarissen van de thuiszorgmedewerkers gaan met euro’s per uur naar beneden.

Ouderen

Veel ouderen kunnen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. Mensen met een lichtere zorgindicatie komen nu al niet meer in aanmerking. In totaal zullen ongeveer 800 verzorgings- en verpleeghuizen dicht gaan. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg. Heeft Almere genoeg tijd gehad om zich voor te bereiden op de decentralisaties? Kunnen mensen de zorg houden die ze nu krijgen?

Privacy

Hoe is de privacy geregeld? Bijvoorbeeld binnen een gezin waar thuishulp en jeugdzorg nodig zijn. In dat kader is het handig om de persoonsgegevens van een dergelijk gezin- zoals inkomens- en medische gegevens- op meerdere gebieden met elkaar te verenigen. Maar dat gaat weer in tegen de Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel de WBP genoemd. Elke instantie zou dan inzage hebben in de gegevens van gezinnen. Voor de instanties handig voor het gezin een inbreuk op hun privacy.

Reactie toevoegen

U bent hier