h

Gezond verstand en compassie hebben het gewonnen van de regeltjes

25 januari 2015

Gezond verstand en compassie hebben het gewonnen van de regeltjes

Foto: SP

3 broers verloren kortgeleden hun moeder, maar moeder was de huurder van de woning en de broers woonden bij haar in. Na het overlijden van hun moeder werden er een aantal regels in werking gezet. Het huurcontract, dat op naam van de moeder stond, kon niet verlengd worden en naast het verdriet van het verlies van hun moeder, moesten ze nu ook nog noodgedwongen hun ouderlijk huis verlaten. Zo luiden namelijk helaas de regels van het spel.

De SP vond deze zaak zo schrijnend, dat ze besloten om een poging te wagen, te bemiddelen tussen de broers en de corporatie.

Op verzoek van de SP heeft de corporatie (Ymere) de zaak nog eens zeer nauwkeurig bekeken en aanvullend een aantal gesprekken gehouden met de broers. Ook heeft de SP nauw contact met de 3 broers onderhouden en hen met raad en daad bijgestaan.

De inspanning van alle partijen heeft er uiteindelijk toe geleid dat de corporatie heeft besloten om, voor dit zeer schrijnende geval, een eenmalige uitzondering te maken en met de broers een overeenkomst te sluiten waardoor zij voorlopig in de woning kunnen blijven.

De SP complimenteert de corporatie met hun compassie en betrokkenheid die zij hebben getoond in deze. Tevens spreken we de hoop uit dat toekomstige schrijnende gevallen op een evenzo begripvolle benadering mogen rekenen van alle corporaties.

Reactie toevoegen

U bent hier