h

Floriade Almere 2022 kansrijk of flop?

24 januari 2015

Floriade Almere 2022 kansrijk of flop?

Foto: SP

Volgens Arie Stuivenberg, woordvoerder van de SP fractie op het dossier ‘Floriade’, is er aan de hand van het verkenningsrapport van de commissie Veerman ‘Floreren in Almere’ één ding meer dan duidelijk naar voren gekomen: ‘het organiseren van een Wereld­tuinbouw­tentoonstelling op de wijze zoals dit in de gemeente Haarlemmermeer en Venlo heeft plaatsgevonden verdient zeker geen navolging!’.

 

De ervaringen die bij deze beide steden, maar indertijd ook in de gemeente Zoetermeer zijn opge­daan, zijn voor de SP-fractie aanleiding geweest om niet met het voorstel om in 2022 de Floriade in Almere te organiseren in te stemmen. En heeft ook niet ingestemd met het vrijmaken van 10 miljoen euro voor dit evenement. De SP staat voor een solide financieel beleid en gaat dan ook meer dan zorgvuldig met de publieke financiële middelen – lees belastingcenten van de inwoners – om.

 

Terug naar het verkenningsrapport van de commissie Veerman. In dit rapport wordt onomwonden aangegeven dat de wijze waarop de Wereldtentoonstelling ‘Floriade’ tot dan toe is georganiseerd, meer dan aan slijtage onderhevig is geraakt en op deze wijze geen toekomst heeft. Dan rijst natuurlijk de vraag: ‘hoe dan anders?’ en zou het Almere dan wel lukken om dit stoffige imago te doorbreken? Vragen die op voorhand moeilijk te beantwoorden zijn. Maar, vanuit de dragende visie ‘het Goede leven en een Gezonde leefomgeving’, gekoppeld aan het project ‘Growing Green Cities’ en de stads­ontwikkelingsopgave, zijn er mogelijkheden om de ‘Floriade Almere 2022’ tot een kansrijke Wereld­tuinbouwtentoonstelling te laten uitgroeien.

 

Om het daadwerkelijk een kans van slagen te geven, vergt dit een sterk internationaal georiënteerde strategie. Dit kan Almere niet alleen en het is verstandig om dit in goed overleg en samenspraak met de Provincie, Metropool regio en Amsterdam te organiseren. Terwijl naast de inwoners van Almere, het Almeerse Midden- en Kleinbedrijf en het internationaal opererende bedrijfsleven, ook de innovatieve en op duurzaamheid gerichte ontwikkelingen - die de dragende visie ondersteunen – belangrijke elementen zijn om de ‘Floriade Amsterdam-Almere 2022’ kansrijk te maken.

 

Hiervoor heeft de gemeenteraad op 15 januari jl. een raadsvoorstel met steun van de SP fractie aan­genomen. Het raadsvoorstel daagt het college uit om aan de hand van een groot aantal strak geformuleerde kaders tot een masterplan te komen. Als SP fractie hebben we ons sterk gemaakt voor: een scherpe focus op de dragende visie; het maken van een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse en een scherpe scheiding tussen de Floriade als evenement en de beoogde stadsontwikkeling. Daarnaast blijven we als SP fractie ons inzetten voor een ruimhartige compensatie wanneer één of meerdere van de huidige bedrijven hiervoor verplaatst moeten worden.

 

Betekent dit nu dat de SP fractie om is? Nee, we zijn nog steeds van mening dat de gemeente zorg­vuldig met de belastingcenten van de inwoners om moet gaan en dat het bij de vrij­gemaakte 10 miljoen euro moet blijven en geen eurocent meer! Natuurlijk hadden wij de vrijgemaakte middelen liever voor de transitie van de Zorg en de uitvoering van de Participatiewet ingezet. Maar, we gaan de komende zeven jaren ook niet alleen maar roeptoeteren! Nee, de SP fractie blijft zich constructief en tegelijkertijd meer dan kritisch inzetten om er zorg voor te dragen dat de ‘Floriade Amsterdam-Almere 2022’ niet opnieuw een flop gaat worden.

 

De volgende stap wordt medio dit voorjaar aan de hand van het masterplan gezet. Het college moet meer dan voluit aan de bak en dit alles binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld en de amendementen en moties die hierbij zijn aangenomen. De verdere steun van de SP fractie zal afhangen of en in welke mate het college er in slaagt om de Floriade als een kansrijk project neer te zetten. Daar is visie, een sterk internationaal georiënteerde strategie en niet in de laatste plaats de volle medewerking van het bedrijfsleven voor nodig. Als SP fractie volgen we de ontwikkelingen op de voet en laten ons zeker niet met een bloemetjesfeest het bos in sturen.

Foto: SP

Reacties

Zeer vreemd en onbegrijpelijk. Een stad die de floriade hiierheen haalt
sloopt al het groen in de Kruidenwijk en markeert de bomen 's nachts.
Geen enkel respect voor de bewoners.
weg met de Floriade daar hebben we dan ook geen geld voor

Reactie toevoegen

U bent hier