h

SP fractie wil duidelijkheid over de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt!

10 december 2014

SP fractie wil duidelijkheid over de prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt!

De SP fractie van Almere vraagt zich af wat er tot op heden terecht is gekomen van de prestatie­afspraken die wethouder Mulder (PvdA) aan het begin van dit jaar met de woningcorporaties Ymere, de Alliantie en GoedeStede heeft afgesloten. Om hier duidelijkheid in te krijgen heeft de SP fractie dit via schriftelijke vragen aan het college voorgelegd.

Waar gaat het over?

Al acht jaar wordt er door de zittende partijen gesteld dat er nu toch echt iets aan het bouwen van betaalbare sociale huurwoningen gedaan moet worden, zelfs in de media wordt er druk over geschreven. Maar ondanks alle mooie woorden wil dit tot op heden maar niet lukken. Dit terwijl de wachtlijst voor betaalbare sociale huurwoningen maar blijft groeien; het aantal sociale huurwoningen als gevolg van het kabinetsbeleid krimpt; de doorstroming laag is; de woningcorporaties nog steeds een deel van de sociale huurwoningen verkopen en het aantal woningen in de categorie betaalbaar (rond de €  400,--) voor een gemeente met een inwoneraantal van bijna 200.000 inwoners, te verwaarlozen is.

Waar maakt de SP fractie zich zorgen over?

Er is een schreeuwend gebrek aan betaalbare seniorenwoningen in de bestaande wijken; een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen voor starters en de doorstroming komt ook niet echt op gang. Bovendien zijn er vijfduizend huishoudens die noodgedwongen in een te dure woning wonen. Als we dan ook nog eens bedenken dat we van Almere een studentenstad willen maken, dan is het duidelijk dat er op het gebied van sociale woningbouw in Almere nog vele slagen te maken zijn.

De SP fractie roept het college dan ook op om nu ECHT werk te gaan maken van het bouwen van betaalbare sociale huurwoningen, zodat de wachtlijst kan worden weggewerkt, senioren naar een, door hun gewenste, woning in hun wijk kunnen verhuizen en starters een kans krijgen om op eigen benen te gaan staan.

De focus op de realisatie van de wijk ‘de Floriade’ is misschien mooi voor de ‘Happy Few’, maar levert voorlopig geen betaalbare sociale huurwoningen op en in papieren prestatieafspraken kan NIEMAND wonen. Echte betaalbare huizen dienen met voorrang gerealiseerd te worden. Of was het maken van prestatieafspraken gewoon een afleidingsmanoeuvre in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart van dit jaar? Wij houden de wethouder in ieder geval aan zijn afspraken en overigens is de SP niet tegen rijkdom, maar tegen armoede!

De Schriftelijke Vragen

Reactie toevoegen

U bent hier