h

SP Almere Verkiezingsprogramma 2014

2 december 2013

SP Almere Verkiezingsprogramma 2014

Op 26 november heeft de buitengewone ledenvergadering unaniem ingestemd met het conceptverkiezingsprogramma. Er werd over een paar wijzigingsvoorstellen gestemd, een enkel voorstel werd aangenomen en het conceptverkiezingsprogramma, zoals dit was voorgesteld door de commissie, werd hiermee een voldongen feit.

De 10 speerpunten treft u hieronder aan:

  1. Geen bezuinigingen ten koste van de laagste inkomens     
  2. Eerlijk loon en echte lonen voor medewerkers in de zorg
  3. Betaalbare en levensbestendige woningen in buurten en wijken
  4. Toepassing kwijtschelding ruimhartig voor de laagste inkomens
  5. Budget Jeugdzorg uitsluitend voor zorg aan jeugd
  6. Cultuur moet je doen, fonds voor (pop)concert, straattheater, tentoonstelling etc.
  7. Thuis blijven wonen wordt met goede zorg mogelijk gemaakt
  8. Betaalbare huur- en koopwoningen voor de laagste inkomens
  9. Openbaar vervoer gratis voor de laagste inkomens
  10. Tegengaan van leegstand van bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden

Voor wie geïnteresseerd is in ons verkiezingsprogramma, kan er een digitaal exemplaar beschikbaar worden gesteld.

Neem contact met ons op via e-mail (almere@sp.nl) en wij sturen u het complete SP verkiezingsprogramma toe.

Reacties

Lees graag het programma. Ben toch weer lid geworden van de SP. Zag Karabulut in actie in commisse met Klijnsma. Krijg kromme tenen van gedraai en ontkennen Klijnsma en wordt ziek aan wat er aan zit te komen aan a-sociale wetgeving die de gemeenten vorm moeten geven.
Sophie

Reactie toevoegen

U bent hier