h

SP Almere de straat op in Stedenwijk-Noord

29 oktober 2012

SP Almere de straat op in Stedenwijk-Noord

Afgelopen zaterdag is de Socialistische Partij afdeling Almere de buurt in gegaan. Er is met een aantal bewoners van Stedenwijk Noord gesproken. Het algemene beeld is, dat bewoners tevreden zijn, dat is uiteraard goed nieuws. Er zijn slechts een paar kanttekeningen die door de bewoners bij de situatie in de buurt worden geplaatst. De bewoners zijn tevreden over het resultaat van de renovatie en met de herinrichting van het openbare terrein (bestrating, aankleding van de hofjes, etc.)

Kanttekeningen werden er geplaatst bij de volgende punten:

. Er wordt te hard gereden in de buurt, in straten die eigenlijk als fietspad zijn aangemerkt.
Hierdoor ontstaan o.a. gevaarlijke situaties bij basisschool het Samenspel.
. De parkeerplaatsen die momenteel worden aangelegd, zijn veel te smal.
. Bij de beide toegangsbruggen van Stedenwijk Noord naar het centrum, laat de bestrating nog veel te wensen over. Bij de brug van Coevordensingel/Kiekendief die naar het centrum leidt, kan men spreken van een gevaarlijke situatie. Aan het einde van het nieuwe fietspad is een
diepe kuil ontstaan, die na een regenbui, totaal niet meer zichtbaar is. Meerdere bewoners hebben hierdoor al een lelijke val gemaakt.
. Verder ervaren de bewoners overlast van de containers op de stoep, waardoor voetgangers
met bijv. kinderwagens, boodschappenkarretjes e.d. gedwongen worden van de stoep te
gaan en op de rijweg te lopen .
. De toegangspoorten vanaf de Dokkumlaan naar Stedenwijk Noord zijn voor mensen met een
rolstoel of scootmobiel niet toegankelijk. Op de stoep zijn paaltjes geplaatst en er is geen
schuine helling waar een scootmobiel- of een rolstoelgebruiker op of van de stoep kan.
. Ook hebben de bewoners nog wel wat opmerkingen over het openbaar groen.
Er is veel zwerfvuil, het openbaar groen wordt slecht onderhouden en een aantal tuinen van
huurders zorgen voor overlast in de buurt (slecht of in het geheel niet onderhouden, onkruid, ongedierte en afval in de tuin).
- In een aantal woningen hebben de bewoners nog steeds last van de kou.
De woningbouwvereniging reageert niet adequaat op hun klachten

Volgens ons zijn er een aantal simpele manieren om de wijk veilig, bereikbaar en netter te maken;

- Handhaven van de verkeerssituatie (fietspad is een fietspad en geen autoweg).
- Verkeersdrempels plaatsen in het stukje straat bij de basisschool (er ligt er een, maar dat is
niet afdoende).
- Zo snel mogelijk de gevaarlijke situatie bij de Coevordensingel / brug naar de Kiekendief
oplossen, voordat er ernstige ongelukken gebeuren.
- Ruimte creëren voor de duobakken, maar niet op de stoepen. Het gebruik van stoepen
moet voorbehouden blijven aan de voetgangers.
- Rekening houden met de breedte van de parkeerplaatsen bij het her bestraten.
- De toegangspoorten vanaf de Dokkumlaan naar Stedenwijk toegankelijk maken voor
scootmobiel- en rolstoelgebruikers.
- Plaatsen van afvalbakken, zodat er minder overlast gecreëerd wordt door zwerfvuil, het
openbaar groen beter onderhouden en de bewoners aanspreken op het onderhouden van hun tuinen.
- GoedeStede laat de bewoners niet in de kou staan en kijk wat er verbetert kan worden
aan de woning.

GoedeStede en gemeente Almere, neem jullie verantwoording en maak van onze wijk een veilige, prettige en toegankelijk woonwijk.

U bent hier