h

Buurten in de Hoekwierde

27 oktober 2009

Buurten in de Hoekwierde

Zaterdag 24 oktober 2009 was het weer zover.
We zijn weer wezen buurten in de buurt, ditmaal in Almere Haven.
Om precies te zijn in de Hoekwierde.

In deze wijk heerst grote verontwaardiging over de bebouwingsplannen in het Windbos.
Werkelijk niemand in deze wijk begrijpt waarom de diverse stukken bos moeten verdwijnen
voor bebouwing.
De gemeente heeft het Concept Ruimtelijke Visie voor De Wierden met als uitgangspunt:
'Versterk wat goed is, en pak aan wat zwak is'

Volgens de bewoners is dit stukje bos de hart en ziel van de wijk (versterk wat goed is)
Er wordt veel gebruik van gemaakt door bv de jeugd die er een volleybalveld heeft
en dit ook zelf onderhoudt.
Dit geldt ook volgens de bewoners voor delen van het bos die door de bewoners ZELF worden onderhouden.
De bewoners zien werkelijk niet in waarom dit alles zou moeten verdwijnen voor bebouwing.

En dat dan een verbetering betekent in het kader van ‘pak aan wat zwak is’.
Wij zijn er niet eens aan toe gekomen om , zoals gebruikelijk, alle deuren langs te gaan.
Bewoners die we spraken wilden graag hun verhaal kwijt en dat nam aardig wat tijd in beslag.
Voor ons een duidelijk teken dat het de bewoners hoog zit!
buurten in de hoekwierde
Er is volop begrip dat er in sommige delen van de Wierden wat moet gebeuren.
Maar waarom er dan in een deel waar iedereen lekker leeft en woont ook gekapt en bebouwd moet
worden is volstrekt onbegrijpelijk.
Zeker in het kader van ‘Versterk wat goed is, en pak aan wat zwak is ‘
Wordt vervolgd!!!

Martin Riensema


U bent hier