h

Vergunningstelsel voor Growshops.

21 november 2008

Vergunningstelsel voor Growshops.

De gemeenteraad heeft gisteravond voor de tweede maal gesproken over het nut en noodzaak van het wijzigen van de Algemene Politie Verordening (APV). De gemeenteraad was over de probleemstelling niet overtuigd geraakt dat het middel van vergunningverlening na een BIBOB procedure, de juiste is.

De burgemeester van Almere, mevrouw Jorritsma, wil de Grow- en Smartshops onderwerpen aan een selectie voordat zij een shop kunnen openen. Daarvoor is een wijziging van de APV noodzakelijk. Volgens de burgemeester hangt er rond de growshops een zweem van criminaliteit. Er wordt daarbij gerefereerd aan een onderzoek van het WODC (wetenschappelijk onderzoek en documentatie centrum). In dit onderzoek worden vooral de Amsterdamse en Venloose problemen geschetst.

Na vragen van diverse fracties, kwam het Almeers probleem niet echt boven water. De burgemeester wil een middel via bestuursrecht hebben om de vergunningsaanvraag te toetsen. Indien de aanvrager, of bedrijfsleider een strafblad heeft korter dan vijf jaar geleden, dan is dit een grond om de vergunning te weigeren. Daarbij sprak de burgemeester haar verwachting uit dat van de 9 growshops op dit moment er waarschijnlijk nog maar 1 of zelfs niets zal overblijven.

Op mijn vraag wat er dan gaat gebeuren met mensen die op hele kleine schaal (5 a 6 plantjes) wiet kweken voor eigen gebruik of in het kader van de pijnbestrijding, gaf de burgemeester het volgende antwoord, of van gelijke strekking; “Ik wil van de criminaliteit af. Ik wil daar geen politiecapaciteit voor inzetten. En daarnaast zal het mij een zorg zijn hoe deze mensen aan de zaden of grondstoffen komen”.

Ik kreeg sterk de indruk dat de burgemeester de raad met de rug tegen de muur zette.

Na afloop van de vergadering, bleven diverse fracties in vertwijfeling achter. Daarop deed mevrouw Jorritsma een handreiking door op 4 december in beslotenheid een gesprek met de Almeerse politie aan te bieden, zodat meer over de achtergronden van deze problemen duidelijk worden gemaakt.
We zullen dit nauwgezet volgen.

Marcel Hamminga- Fractieassistent.


U bent hier