h

De nieuwe heren van Almere?

20 oktober 2006

De nieuwe heren van Almere?


In afwachting van een degelijke informatie-verstrekking door het college van burgemeester en wethouders over de begroting 2007 stak de fractie van de socialistische partij zich voor de vergadering van de gemeenteraad vorige week in het pak.

De begroting is een direct resultaat van het plan van het college om Almere de komende 4 jaar tot een avontuurlijke, sociale en ambitieuze stad te maken. De SP is over dit werkplan (en dus ook de bijbehorende begroting voor dit jaar) van stellige mening dat het hier gaat om veel van hetzelfde in een nieuw jasje.

Almere wil graag koploper zijn als het gaat om politieke innovatie en avontuurlijke prestigeprojecten. Zelfs het plan van het college waar Almere heen moet de komende vier jaar is qua lay-out en vorm helemaal vernieuwend opgezet. Elke pagina verdeeld over twee kolommen met MAGIE- en ER-doelen, indicatoren en mogelijke (!!) besluiten. Wat de SP betreft dus een lege koker, dit multi-interpretabele werkplan en een haar vage begroting.

Op een voorstel van de SP om het werkplan uit te breiden met een eenvoudig hoofdstuk “maatschappelijke ondersteuning” reageerde het college en de coalitiepartijen afwijzend. Dit zou een te groot hoofdstuk gaan worden, en er komt toch binnenkort een wet aan die heel veel aan ondersteuning zal moeten waarborgen. Toch hadden nu al in zo’n hoofdstuk volgens de SP in klare taal uiteengezet kunnen worden waar alle mensen die ook nu al ondersteuning nodig hebben terecht kunnen. En of dit nou onder een kopje wet maatschappelijke ondersteuning, wet werk en bijstand of één of andere regeling moet is voor de SP fractie niet belangrijk.

Toen de SP raadsleden zich ’s avonds laat dan ook weer in hun gewone kleding hezen, hebben zij zich dan ook heilig voorgenomen niet meer mee te doen aan de poppenkast van deze manier van politiek bedrijven. Net als dat kleren de man niet zouden mogen maken, zou de lay-out en de vorm een werkplan niet mogen maken. Inhoud boven vorm, dus.

De SP zal zich hard (blijven) maken voor een ècht sociaal Almere. Om hiervoor een voorbeeld aan het college te stellen wijst de fractie dan ook even op de eigen hulplijn die de SP heeft (036-5400146). Iedereen (of je nou SP lid bent of niet) kan gebruik maken van een vorm van ondersteuning. Als is het alleen maar door gebruik te kunnen maken van een luisterend oor. Kijk college, zo makkelijk kan het nou.

U bent hier