h

<hr>Lokale afdelingen sturen Den Haag petitie

7 december 2005

<hr>Lokale afdelingen sturen Den Haag petitie


Onderwerp is de toekenning van gelden voor de bijstandsuitkeringen.
De Almeerse afdelingen van de landelijke partijen sturen gezamenlijk een petitie naar Den Haag. Onderwerp is de toekenning van gelden voor de bijstandsuitkeringen. De SP-Almere heeft deze petitie onder de aandacht gebracht van de tweede kamerfractie van de SP. In hun reactie gaven zij aan de actie van harte te ondersteunen en zullen bepleiten bij de begrotingsbehandelingen van sociale zaken op 7 dec.

Door de uitzonderlijke situatie van Almere, als groeigemeente, dreigt het gehanteerde model Almere 10 miljoen euro minder op te leveren. Ook Zoetermeer treft een dergelijk lot.

In het oorspronkelijke model krijgt Almere ongeveer 60 miljoen euro voor Inkomensdeel WWB, met aftopping wordt het ongeveer 50 miljoen. Almere krijgt dus 10 miljoen euro minder. Almere moet daarom bijstandsgerechtigden uit andere inkomsten betalen. Almere kan daardoor steeds minder voor haar bewoners doen ten opzichte van andere gemeenten. Ondertussen zijn er bij het oorspronkelijke model ook zogenoemde nadeelgemeenten die als gevolg van de aftopping echter een groot voordeel hebben (geen bijstandsgerechtigden en wel geld). Hetgeen het gevoel van onrechtvaardigheid alleen maar versterkt.

Concreet verzoeken de indieners de Tweede Kamer:

Voor het jaar 2006 kan de Tweede Kamer zorgen dat ook voordeelgemeenten aanspraak kunnen maken op de vangnetregeling voor gemeenten die voor meer dan 10% benadeeld worden.
Voor het jaar 2007 een correctie voor groeipercentage aantal inwoners toestaan (Voorbeeld Almere 2007: aftopping bij (7,5+9 voor groei=) 16,5% ten opzichte van 2004).
De petitie is ondertekend door de fractievoorzitters van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
De petitie zal op 6 december in de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden behandeld.

U bent hier