h

Ook welzijn wordt Europees aanbesteed

8 juli 2005

Ook welzijn wordt Europees aanbesteed


Ook welzijn wordt Europees aanbesteed

Jongerenbeleid moet het speerpunt worden van het sociaal cultureel werk in Almere. En welzijnsstichting De Schoor moet de strijd aan met andere aanbieders van jeugdzorg, want de contracten moeten Europees aanbesteed worden.
Dit zijn de keuzes van het Almeerse college van burgemeester en wethouders. Ze staan in de "Kaderstelling voor het sociaal cultureel werk".

In het nu volgende, een weergave van wat mensen, werkzaam in sociaal cultureel werk, daar zelf van vinden; en de SP-Almere is het daar volledig mee eens!

Aanbesteding welzijnswerk is sprong in het diepe.

Het lijkt een toverwoord. …. Aanbestedingen. Aanbesteding zorgt voor concurrentie. En dus kostenbesparing.. denkt de gemeente.
Over kwaliteit wordt niet nagedacht.
Kostenbesparing wordt belangrijker dan de kwaliteit van het geleverde werk. Zeker in de welzijnszorg is samenwerking onontbeerlijk: en waarom zou je samenwerken met je concurrenten?
Netwerken, methodiek ontwikkeling en onderlinge kennisoverdracht, is onmisbaar voor de kwaliteit van het welzijnswerk. In het nieuwe marktgericht denken, moet voor alles betaald worden. Zogenaamde ontwikkelingskosten op lange termijn maken plaats voor projectmatig denken en korte termijn planning.
Het gevolg van privatisering en aanbestedingen heeft voor sommige grote welzijnsorganisaties reeds geleid tot faillissement. Voorbeelden: Alcides, de Baarsjes, de Stichting Opmaat. De stichting Welzijn Zeeburg, lijkt exemplarisch voor de bedreigingen voor welzijnsinstellingen. Faillissementen hebben niet alleen gevolgen voor de instellingen en de betrokken werknemers. Het betekent ook kapitaalvernietiging voor de gemeente. Die krijgt niet waar zij voor betaald heeft en is daarnaast ook lange termijn investeringen (in bijvoorbeeld strategie-, kennis-, expertise- en werkontwikkeling) kwijt.

Om over na te denken!! Als aanbesteding zo`n efficiënt en goed middel is, waarom introduceren we het dan niet ook in alle andere vormen van het openbaar bestuur?
Laten we dan ook de burgemeester, de wethouder, de beleidsmedewerker, de politie en de brandweer openbaar aanbesteden!

bron: uit een artikel van Omroep Flevoland

U bent hier