h

Musquito

16 januari 2009

Primaten, oog om oog en nare muggen

Wat hebben deze ogenschijnlijk diverse zaken nou met elkaar te maken? Ik wil u ditmaal nu eens niet vervelen met achterliggende feiten en wetenswaardigheden, maar ik wil u meenemen naar de ideeën achter..
Heeft u eventjes tijd?

Lees verder
23 november 2008

Ter Horst steunt standpunt SP in verbod op Mosquito

De Almeerse fractie is verheugd dat minister ter Horst gisteren heeft aangekondigd dat het gebruik van Mosquito’s een aantasting van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit is. Dat steunt ons in het standpunt waar wij al eerder schriftelijke vragen over hebben gesteld aan het college.

Lees verder
21 april 2008

Mosquito update

Eindelijk heeft het college onze vragen over de bestrijding van hangjongeren beantwoordt.
De antwoorden stellen ons in een opzicht iets gerust, dat er geen uitbreiding gaat plaatsvinden. Aan de andere kant worden de vernielde Mosquito’s wel vervangen.
Wij beraden ons nog op vervolg stappen.
De bestrijding van overlastgevende hangjongeren is iets voor repressief optreden en niet door een geluidsproducerend apparaat.
Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

Lees verder
3 maart 2008

Mosquito terreur in Almere!

Artikel 11 van de grondwet luidt: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Lees verder

U bent hier