h

Ter Horst steunt standpunt SP in verbod op Mosquito

23 november 2008

Ter Horst steunt standpunt SP in verbod op Mosquito

De Almeerse fractie is verheugd dat minister ter Horst gisteren heeft aangekondigd dat het gebruik van Mosquito’s een aantasting van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit is. Dat steunt ons in het standpunt waar wij al eerder schriftelijke vragen over hebben gesteld aan het college.

Al eerder heeft de fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld. In de beantwoording heeft de burgemeester aangegeven dat nog maar op 1 lokatie een Mosquito apparaat hangt. Dat gegeven, en de actie die het kabinet heeft ondernomen om onderzoek te doen naar de gevolgen, heeft ons doen besluiten om even eenpas op de plaats te maken.

Nu duidelijk is geworden dat minister ter Horst namens het kabinet de Mosquito afwijst, zullen wij op korte termijn dit onderwerp op de agenda zetten. Daarmee zal wat ons betreft zo snel mogelijk een einde komen aan de Almeerse Mosquito terreur.


U bent hier