h

SP wil oplossing voor leerplichtige vluchtelingen die thuis zitten

1 mei 2024

SP wil oplossing voor leerplichtige vluchtelingen die thuis zitten

Leerplichtige kinderen van statushouders staan in Almere soms lang op een wachtlijst bij het Taalcentrum. Dat kwam naar voren in een gesprek tussen raadsleden van de SP Almere en vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk. Leerplichtige kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zitten soms een half jaar of langer thuis. SP-raadslid Ellen van de Baan heeft schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder.

Het gaat om statushouders, dus asielzoekers die in Nederland mogen blijven. De door het COA toegewezen gemeente is verplicht de gezinnen op te nemen, en heeft een begeleidende en ondersteunende taak. Vluchtelingenwerk speelt hierbij een rol door de statushouders de weg te wijzen in onze ingewikkelde samenleving. Taalonderwijs voor nieuwkomers valt niet onder de zorgplicht van het reguliere onderwijs. Hiervoor is door de Almeerse schoolbesturen het Taalcentrum opgezet, een bovenschoolse voorziening die gesubsidieerd wordt door de gemeente. Vluchtelingenkinderen in de basisschoolleeftijd krijgen een plek op het Taalcentrum, waarna ze kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Echter, voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar lukt dat niet altijd: sommige leerplichtige kinderen staan ruim een half jaar op een wachtlijst en krijgen al die tijd dus geen onderwijs. Om hoeveel kinderen het gaat, fluctueert; op dit moment zitten vier kinderen thuis.

Kinderen die van het Taalcentrum doorstromen, worden in Almere veelal geplaatst bij PRO Almere, praktijkonderwijs voor kinderen waarvoor het behalen van een startkwalificatie onmogelijk lijkt. Volgens Vluchtelingenwerk staan ze bij het ROC in Almere voor een dichte deur, terwijl een aantal van hen tegen de stroom in en met succes wel de toelatingstoets heeft gehaald in Lelystad, Amsterdam of Hilversum. De SP roept in de vragen het Almeerse gemeentebestuur op om in gesprek te gaan met het MBO College Almere. Het Toekomstgericht Techniekonderwijs (TTO), een modulair opgezette onderwijsvorm met veel individuele begeleiding, zou bijvoorbeeld voor veel gemotiveerde vluchtelingenkinderen een ideale manier van onderwijs kunnen zijn.

U bent hier