h

SP Almere verwelkomt aanscherping van het Almeers Bomenkader

20 april 2024

SP Almere verwelkomt aanscherping van het Almeers Bomenkader

De SP Almere verwelkomt het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om het Bomenkader van 2017 aan te scherpen. Volgens de partij is het huidige kader te vaag en biedt het onvoldoende bescherming aan de bomen in de stad. Het Bomenkader werd destijds geïnitieerd tijdens wat de SP noemt 'de volkomen nodeloze kaalslag van de Kruidenwijk'. De partij was toen actief vanuit de bewonerscommissie en was mede betrokken bij de totstandkoming van het kader. Het oorspronkelijke doel was om een zekere bescherming te bieden aan de bomen, die volgens de SP destijds volkomen vogelvrij waren.

Raadslid Eibert Draisma heeft zich altijd sterk gemaakt voor een groene stad. "Kort door de bocht komt het huidige Bomenkader hierop neer: 'Bomen zijn belangrijk, maar we moeten ook rekening houden met de mensen'. Met deze schijntegenstelling begint al de vaagheid en verwarring. Bomen zorgen voor sfeer, biodiversiteit, waterhuishouding en verkoeling. De kosten van bomen planten en beheren, vallen in het niet bij de waarde die ze toevoegen. In de stad hoeft de gemeente alleen maar te zorgen dat jonge bomen worden aangeplant, dat de oudere blijven groeien en takken niet op wegen en paden belanden", aldus Draisma.

De SP pleit voor een kapverordening, zoals die in de meeste gemeentes gebruikelijk is. Hierin moet precies worden vastgelegd wanneer en waarom een boom al dan niet gekapt mag worden. De criteria hiervoor moeten volgens de partij objectief en wetenschappelijk toetsbaar zijn. Dit omvat onder andere ziekte, gevaar voor de omgeving, noodzakelijke dunning voor andere bomen en niet simpelweg bewonersklachten over natuurlijk gedrag van bomen. Verder pleit Draisma voor de 3/30/300 regel, waarbij uit elk huis minstens drie bomen zichtbaar moeten zijn, minstens 30 procent van de wijk een bladerdek moet hebben en binnen 300 meter een plantsoen, park of bos aanwezig moet zijn. Ze zien dit als een streefregel die kan bijdragen aan een groenere stad en die stimulerend kan werken voor bewoners om ook bomen in hun eigen tuin te planten. Hij sprak zich verder uit voor compensatie- en herplantplicht bij het verwijderen van bomen, waarbij minimaal één op één moet worden gecompenseerd en zo veel mogelijk in de directe omgeving.

U bent hier