h

Half miljoen veiliggesteld voor bestaanszekerheid

15 maart 2024

Half miljoen veiliggesteld voor bestaanszekerheid

Goed nieuws. Door een administratieve fout in de gemeentelijke begroting dreigde een half miljoen euro bestemd voor Almeerders die het moeilijk hebben uit beeld te verdwijnen. Maar gisteravond is in de gemeenteraad met grote meerderheid (31 voor, 10 tegen) een amendement van SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren aangenomen die deze fout corrigeert. Het geld wordt ingezet voor gerichte maatregelen om de bestaanszekerheid van Almeerders te versterken.

Het dagelijks rond kunnen komen, wordt voor steeds meer mensen een probleem door stijgende prijzen en onzeker werk. Ook mensen met een baan kunnen vaak niet meer rondkomen. We moeten voorkomen dat mensen in de schulden raken, omdat dit heel veel andere (sociale) problemen geeft. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat armoedebeleid centraal staat en dat we zorgen voor bestaandszekerheid voor alle Almeerders. Daar blijft de SP onvoorwaardelijk achter staan. Werken moet lonen en bestaanszekerheid moet voor iedereen zijn gegarandeerd. We stimuleren mensen die (tijdelijk) geen werk hebben tot het doen van vrijwilligerswerk. We onderzoeken hoe de gemeente schulden kan overnemen met een vriendelijke aflossingsregeling die rust geeft. Ook komt er een onderzoek hoe een stadspas, als instrument om iedereen aan onze Almeerse samenleving te laten meedoen, kan worden ingevoerd. Er komt een regeling voor tegemoetkoming dierenartskosten voor minima en we faciliteren de dierenvoedselbank. Kortom, we zetten de half miljoen in voor bestaanszekerheid en saamhorigheid in Almere!

U bent hier