h

Almeerse coalitie met SP wil door na vertrek VVD

8 maart 2024

Almeerse coalitie met SP wil door na vertrek VVD

Tot verrassing en verbijstering van velen besloot de VVD deze week uit de coalitie te stappen. Na recentelijk nog vertrouwen in coalitie en college te hebben uitgesproken, stelde de VVD opeens de keiharde eis dat het financiele tekort van de stad niet met lastenverzwaringen gedicht mag worden. Hierover was geen gesprek meer mogelijk.

De overgebleven coalitiepartijen vinden het onverantwoord dat de VVD op deze manier wegloopt van haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. De VVD lost hiermee problemen niet op maar maakt ze alleen maar groter. Wij nemen als SP samen met onze wethouder Alexander Sprong wel verantwoordelijkheid en zetten ons volledig in om onze stad vooruit te helpen, ook in tijden van tegenslag.

Meke Smeulders, fractievoorzitter van D66, voerde donderdag namens de overgebleven coalitiepartijen het woord:

"Op 15 februari stonden hier zes partijen. Zes partijen die benadrukten dat onze stad behoefte heeft aan bestuurlijke continuïteit. Zes partijen die in tijden van onzekerheid stabiliteit willen brengen en verantwoordelijkheid willen nemen om deze stad te besturen.

De fractievoorzitter van de VVD sprak zowel op 30 januari als op 15 februari in deze raad haar vertrouwen uit in de coalitie en het stadsbestuur. De VVD nam, als grootste partij én grondlegger van deze coalitie, het voortouw om te komen tot een oplossing na het vertrek van de Christenunie. Mevrouw Van Hilten, slechts enkele dagen fractievoorzitter, ging voortvarend aan de slag en daar waren we blij mee. En zo gingen we met Han Noten als extern begeleider aan het werk om te reflecteren op de ontstane situatie en mogelijke scenario's voor een stabiel stadsbestuur.

Nu staan we hier. Verbijsterd over de beslissing van de VVD. Bezorgd over wat dit doet met de stad, met de inwoners van de stad. Deze stad en haar inwoners hebben niets aan politiek die bezig is met zichzelf. Politiek moet bezig zijn met de stad, met haar inwoners. De stad vraagt om het oplossen van problemen niet het creëren ervan. En dat laatste is precies wat de VVD doet. De problemen groter maken en niet ze oplossen.

Laten we duidelijk zijn: Alle coalitiepartijen stellen het belang van een gezonde financiële positie van de gemeente Almere voorop. Alle coalitiepartijen beseffen dat de situatie anders is dan twee jaar geleden. Vooraf, zonder alle feiten, uitdagingen en mogelijkheden te kennen, garanties geven aan één partij is echter onverstandig én ongepast. Het vertrouwen van de VVD bleek af te hangen van een inhoudelijke eis: onder geen enkele omstandigheid lastenverzwaring.

Onderling vertrouwen is niet te koop, maar het resultaat van een open, inhoudelijk gesprek over financiële en maatschappelijke waarden. Naar onze overtuiging is dit geen moment om eisen te stellen. Almeerders vragen ons de stad te besturen, over partijbelangen heen te stappen. Ook als het moeilijk is. Beter nog: juist als het moeilijk is. Er bleek echter geen centimeter ruimte bij de VVD om verder te gaan. Geen ruimte om eerst te onderzoeken hoe de financiële opgave er precies uit ziet, de mogelijke oplossingen te verkennen en vervolgens een weloverwogen en gedragen keuze te maken. Zelfs niet na herhaalde, unanieme oproepen om samen verder te gaan in het belang van onze stad. We vinden het onverantwoord dat de VVD deze bestuurlijke verantwoordelijkheid niet wil nemen. Wij, de vijf coalitiepartijen, nemen deze verantwoordelijkheid wel.

U begrijpt dat de situatie er niet eenvoudiger op is geworden. Graag hadden wij de raad vandaag een update gegeven over het vervolgproces. De beslissing van de VVD zorgt echter voor een nieuwe situatie die de weg voorwaarts minder vanzelfsprekend maakt. Al zijn, ook onder deze nieuwe omstandigheden de mogelijkheden beperkt. Om deze weging zorgvuldig en gedegen te doen zoeken wij naar een onafhankelijk procesbegeleider, gespreksleider. De eerste vraag die we diegene zullen stellen, is met alle partijen te spreken over hun beeld van de situatie en de weg voorwaarts. Doel is een voortvarend, maar ook zorgvuldig proces waarbij bestuurlijke continuïteit het uitganspunt is met alle uitdagingen die voor ons liggen. Ondertussen blijft het college zich volledig inzetten voor onze stad. Het voornemen is u volgende week te laten weten wie wij als onafhankelijk procesbegeleider voor ogen hebben."

U bent hier