h

Kandidaten partijbestuur in discussie met Almeerse SP-leden

15 februari 2024

Kandidaten partijbestuur in discussie met Almeerse SP-leden

Op de ledenvergadering van de SP Almere van vorige maand werd al uitvoerig gediscussieerd over de wijze waarop kandidaten voor het partijbestuur zijn voorgedragen en gepresenteerd. Reden voor ons afdelingsbestuur om twee niet-voorgedragen kandidaten uit te nodigen om hun plannen voor de SP te presenteren in Almere. Hans van Hooft, kandidaat-voorzitter, en Yurre Wieken, kandidaat-bestuurslid, kwamen dinsdagavond naar Almere en er ontspon zich een boeiende discussie.

Hans van Hooft benadrukte in zijn betoog dat hij de urgentie in de partij mist om iets te veranderen. Het begint met 'de beste' analyse van waaruit 'de beste' ideeën kunnen worden ontwikkeld. Op een uitgewerkt plan voor een Nationaal Zorgfonds na, ontbreekt het in de SP echter aan vernieuwende, interessante en frisse ideeën. De partijorganisatie is nogal naar binnen gericht, maar zou meer gericht moeten zijn op alle leden, en vervolgens ook op sympathisanten en 'meedenkers' buiten de SP. Er is niets mis met een imago als actieve partij die opkomt voor mensen die het moeilijk hebben in Nederland, maar de SP is sinds de grote landelijke winst in 2006 langzamerhand vervreemd geraakt van (jonge) progressieve linkse kiezers. Dat is zorgwekkend en veroorzaakt deels de huidige ideeënarmoede. Hans, die in het dagelijks leven naast raadslid in Nijmegen ook ICT-ondernemer is, wil bijvoorbeeld gebruik gaan maken van een internetplatform, waarop ideeën en strategieën ontwikkeld, getoetst en besproken kunnen worden.

Volgens Yurre Wieken heeft de SP het beste verhaal voor Nederland. Dit komt echter niet altijd goed uit de verf. Wil je meer steun van jongeren krijgen, dan zul je meer open moeten staan voor nieuwe emancipatiebewegingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en lhbtq-rechten. In het politieke debat wordt vooral de nadruk gelegd op zaken waarop de SP tegen is, waarbij onze inhoudelijke plannen over bijvoorbeeld Europa of stikstof onvoldoende zichtbaar zijn. Dat moet anders. Beide kandidaten willen interne bestuursverkiezingen openstellen voor alle leden, in plaats van het huidige systeem waarbij de ledenvergaderingen van afdelingen een beperkt aantal afgevaardigden aanwijzen.

Vanuit de afdeling werden vraagtekens gezet bij de voordracht van kandidaat-bestuursleden. Verschillende leden die in dienst zijn van de Haagse fractie of de landelijke partijorganisatie zijn voorgedragen, waarbij het gevaar dreigt van een bubbel die weinig oog heeft voor de afdelingen. Onze Almeerse voorzitter David de Vreede wees op de verkiezingswinst die de SP in 2022 in Almere boekte, geheel tegen de landelijke trend in en met een afwijkende, positieve, zeer lokaal gerichte en brede campagne. Na de verkiezingen is daar wel over gesproken met de landelijke partij, maar het gevoel overheerst dat er niets is gedaan met de Almeerse ervaringen.

De aanwezige leden spraken hun steun uit voor de kandidatuur van Hans, Yurre en andere niet-voorgedragen kandidaten. Op het landelijk partijcongres van 2 maart wordt het nieuwe bestuur gekozen. Almere is daarbij met zes afgevaardigden aanwezig.

U bent hier