h

Hulpdienst op bezoek bij Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk

26 februari 2024

Hulpdienst op bezoek bij Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk

De SP Hulpdienst wordt vaak gebeld door inwoners van Almere die niet goed de weg kunnen vinden bij het zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Soms ondernemen de Hulpdienst-medewerkers zelf actie, maar regelmatig gebruiken ze hun ervaring om de persoon in kwestie zo goed mogelijk door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een wijkteam.

Om ervaringen uit te wisselen waren onze Hulpdienst-medewerkers René de Jong en Jolanda Haft maandagochtend uitgenodigd om aan te schuiven bij Bertyne Loet-loetoer en Sofiane Ben Saad van het Wijkteam Literatuurwijk en Stedenwijk. Volgens Jolanda Haft was het een leerzame ochtend om samen de problemen die spelen rond bewoners in kaart te brengen.

Jolanda: "Het was erg mooi om te zien en te horen hoe dit wijkteam zich inzet voor de bewoners met zorgen. Ze houden van gelijk aanpakken en streven ernaar dat de bewoners ook het vertrouwen krijgen in de mensen van het wijkteam maar ook in zichzelf. Bertyne en Sofiane vinden het belangrijk dat de bewoners merken dat hun vraag of probleem serieus wordt opgepakt. In het gesprek hebben we gekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen als er zorgen zijn omtrent een bewoner of een gezin."

Het wijkteam en de SP Hulpdienst vinden het verder beiden belangrijk dat bewoners netjes en adequaat geholpen worden als ze bij de gemeente of een woningcorporatie aankloppen. Er zijn oudere mensen maar ook andere groepen die hier niet goed uitkomen. Bewoners die de Nederlandse taal niet goed kennen, maar ook bewoners die een beperking hebben en die de juiste ingangen naar bepaalde instanties niet kunnen vinden. Samen met de wijkteams wil de SP Hulpdienst voorkomen dat mensen afhaken, omdat ze het gevoel hebben dat er geen gehoor wordt gegeven aan hun probleem en ze worden afgescheept. Onderling is afgesproken om nauw samen te werken met elkaar en met bewoners die hulp nodig hebben.

Het wijkteam houdt geregeld een Stedenwijks Bakkie waarbij diverse professionals aanwezig zijn voor hulpvragen. De eerstvolgende 'bakkies' zijn altijd van 11.00 tot 12.00 uur op de volgende data:

  • Maandag 11 maart: De Inloop, 's-Hertogenboschplein 8
  • Maandag 8 april: Wijkhoek, Assenplein 1
  • Maandag 13 mei: Huis van Vrede, Amsterdamweg 1
  • Maandag 10 juni: Veldhoek, Deurnestraat 40

De contactgegevens van de SP Hulpdienst Almere zijn hier te vinden.

U bent hier