h

SP: "Vernieuw de brug Overheen in Haven"

25 juni 2023

SP: "Vernieuw de brug Overheen in Haven"

Bij de behandeling in de gemeenteraad van de gebiedsvisie De Paal in Almere Haven heeft de SP een amendement ingediend om de reeds jaren afgesloten voetgangersbrug Overheen te vernieuwen. De gebiedsvisie De Paal heeft tot doel om De Paal geleidelijk om te vormen van een verouderd bedrijventerrein met veel leegstand naar een levendig woon-werkgebied met een goede uitstraling naar de omgeving: een veilig en fijn gebied om te werken en te wonen.

De SP juicht dit toe, vooral ook omdat hier zo'n 300 a 400 woningen kunnen worden gebouwd, waarbij het percentage sociale huurwoningen nog is opgehoogd van 20 naar 30 procent. Ook grijpt de gemeente de gelegenheid aan om samen met de pandeigenaren de openbare ruimte te verbeteren met behoud van de groene omgeving en grachtenstructuur van het gebied. Zo wordt een fietsroute en wandelpaden langs het water toegevoegd. De SP stelt echter dat het vernieuwen van de al jaren afgesloten brug Overheen tussen de straten Kromgouw en Overgouw daarbij niet mag ontbreken. Dat is de bewoners ook toegezegd tijdens de inspraak. "De gemeente ziet ook het belang in van het behoud van de brug Overheen voor het gebied. De brug is een belangrijk onderdeel voor fietsers en voetgangers. Ze vormt de verbindende schakel voor de looproute tussen de transformerende omgeving en de bushalte. De brug is opgenomen bij de lijst verbeterpunten van de openbare ruimte", aldus de Inspraaknota De Paal. In de Nota van Beantwoording is hier nog aan toegevoegd: "Komen er meer mensen wonen, dan wordt de brug nog belangrijker."

Waarom wil de SP de vernieuwing van de brug dan toch expliciet opnemen in het raadsvoorstel? SP-raadslid Eibert Draisma: "Naar aanleiding van signalen uit de buurt hebben wij een Melding Openbare Ruimte gedaan: "Wordt het voetgangersbruggetje Overheen van de Kromgouw naar de Overgouw nog gerepareerd of vernieuwd? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?" Het antwoord kwam op 19 juni 2023: "De brug wordt verwijderd. Wanneer is nog onduidelijk." 
Wethouder Lindenberg bevestigde in de raad dat de brug al jaren op de lijst van te verwijderen bruggen staat, omdat er geen geld voor vernieuwing is. "We willen de kosten nu via anterieure overeenkomsten verhalen op de eigenaren in het gebied," meldt Lindenbergh. Draisma wil duidelijkheid van de wethouder. "Alles goed en wel, maar zet de brugvernieuwing dan ook in het raadsvoorstel. We verwachten dat de gemeente gewoon doet wat ze de bewoners in de inspraak heeft beloofd."

Het amendement vind je hier: https://almere.notubiz.nl/document/12917841/1
 

U bent hier