h

Na vragen SP: gemeente op zoek naar atelierruimte kunstenaars

23 april 2023

Na vragen SP: gemeente op zoek naar atelierruimte kunstenaars

De gemeente Almere gaat elf Almeerse kunstenaars helpen bij hun zoektocht naar nieuwe atelierruimte. De kunstenaars vormen al langere tijd een creatieve broedplaats op bedrijventerrein De Paal in Almere-Haven, maar moeten eind dit jaar plaatsmaken voor noodzakelijke woningbouw. SP-raadslid Ellen van de Baan wees in schriftelijke vragen op het belang van broedplaatsen en lokale kunstenaars en vroeg het gemeentebestuur om een helpende hand.

In de beantwoording onderstreepte het college het belang van Almeerse kunstenaars en culturele broedplaatsen. Zij versterken het culturele klimaat in een stad en dragen bij aan de leefbaarheid van buurten en de levendigheid in nieuwe wijken. Het gemeentebestuur gaf aan dat beeldend kunstenaars net als andere zelfstandige ondernemers een beroep kunnen doen op ondersteuning van de gemeente bij het zoeken naar geschikte werkruimte. De gemeente zegde toe haar contacten aan te wenden om de kunstenaars bij hun zoektocht te ondersteunen.

Sinds 2021 probeert Almere de ontwikkeling van broedplaatsen in Almere-Centrum met behulp van een stimuleringsbudget te bevorderen. Het is de bedoeling deze pilot later dit jaar om te zetten in een structurele aanpak en deze te verbreden naar heel Almere.
 

 

Zie ook: Gemeente gaat kunstenaars De Paal helpen in zoektocht atelierruimte

U bent hier