h

Regeling kwijtschelding belastingen is onnodig streng

28 januari 2023

Regeling kwijtschelding belastingen is onnodig streng

De SP in de Almeerse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een bericht dat veel gemeenten onnodig streng zijn bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Sinds september 2022 mag de vermogensgrens voor alleenstaanden worden opgehoogd tot 3275 euro. Veel gemeenten bleken in december deze hogere grens nog niet te hanteren.

Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden is de oude grens van 1775 euro veel te laag. "Zo'n buffer heb je echt nodig voor een financieel gezond huishouden. Daarmee voorkom je schulden. Dat moet je als gemeente niet afstraffen, maar juist belonen," geeft André Moerman van de Sociaal Raadslieden aan de NOS aan. De gemeente Almere is hier niet van overtuigd en wil eerst de effecten nader bekijken. Volgens een woordvoerder zouden in Almere weinig inwoners alleen op vermogen worden afgewezen.

SP-raadslid Hans Everhard wil van het college van burgemeesters en wethouders een reactie op de berichtgeving, waarbij hij wil weten of Almere erkent dat het inderdaad nog de onnodige strenge en lagere grens hanteert. Hij wil verder weten waarom de nieuwe modelverordening niet is overgenomen en waarom de raad niet geïnformeerd is over de ruimere mogelijkheden. Everhard vraagt tot slot of het college gedupeerde Almeerders volledig gaat compenseren.

U bent hier