h

SP legt zich niet neer bij mogelijke komst hyperconnectiviteitshub

17 januari 2022

SP legt zich niet neer bij mogelijke komst hyperconnectiviteitshub

Foto: SP Almere

De SP in Almere stelde afgelopen december schriftelijke vragen aan het college over de lobby van de Provincie Flevoland voor de vestiging van datacenters in Zeewolde en Almere. De SP maakte zich ernstig zorgen over de bemoeizucht van de Provincie. De beantwoording van de vragen maakt duidelijk dat de lobby zich afspeelde buiten medeweten van de gemeente Almere.

Door een Wob verzoek werd een brief openbaar gemaakt die Provincie Flevoland in december 2020 stuurde aan de toenmalige minister Wiebes van Economische Zaken. In de brief vraagt de provincie steun voor de vestiging van het hyperscale datacenter van Facebook in Zeewolde én voor de vestiging van een mega hyperconnectivityhub, zoals die door de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan Flevoland (Almere en Zeewolde) is toebedeeld.

In antwoord op SP vragen verklaart het college dat zij geen kennis had van de datacenter lobby en: "Los van het standpunt van de provincie gaan wij zelf over onze eigen besluitvorming". Voor de SP is het belangrijk dat het college afstand neemt van de Provincie met het duidelijke antwoord: "Wij onderschrijven de positieve grondhouding van de provincie vooralsnog niet". Het college is van mening dat een pas op de plaats wenselijk is en wil eerst afwachten wat de rol van het Rijk gaat worden in de datacenterontwikkeling voordat over de vestiging van een hyperconnectivity hub in Almere wordt besloten.

De SP laat er geen twijfel over bestaan: het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over de vestiging van datacenters in Almere. Het datacenter standpunt van de SP fractie is duidelijk: "Grote energie slurpende datacenters zijn niet welkom in Almere"

Reactie toevoegen

U bent hier