h

SP wil sociale woningbouw in Waterwijk

20 december 2021

SP wil sociale woningbouw in Waterwijk

Foto: SP Almere

Maar liefst 8 insprekers uit de Waterwijk spraken in de gemeenteraad luid en duidelijk hun afschuw uit over het plan om een gebouw met 56 sociale huurwoningen te bouwen op de plek van een plantsoen, of zoals zij terecht zeggen: een bos, want daarvan heeft het inderdaad alle kenmerken. De SP kan zich de bezwaren goed voorstellen. Vanwege het enorme tekort aan sociale huurwoningen is de SP toch voor het plan.

Het verlies van privacy en het groene uitzicht is een serieus bezwaar. Daarom moeten Gemeente en woningcorporatie Alliantie de pijn verzachten. Dat kan door de bestaande beplanting zoveel mogelijk te sparen, zowel aan de straatkant van het gebouw als in de binnentuin, en nieuwe beplanting aan te brengen. Ook stelt de SP voor om de bewoners als gebaar en compensatie van het verlies aan groen, een boom te schenken voor in hun voortuin.

“Het bos is het mooiste dat er is”

Foto: SP Almere
Ook het verlies van de groene doorloop door het bos naar de Leeghwaterplas gaat de omwonenden ter harte. “Het bos is het mooiste dat er is”, zegt bewoner Jan Nes: “Denk aan alle vleermuizen, vossen en vogels”. Die doorloop gaat inderdaad helaas verloren. Maar de vleermuizen en vogels zullen blijven, afhankelijk van de bomen die gespaard en nieuw geplant worden. Anders dan omwonenden beweren, blijft het grote speelveld voor de kinderen. En voor het reeds verwijderde speelterreintje op de hoek van Barracudastraat en Snoekstraat, stelt de SP voor om ter compensatie een nieuw, natuurlijk en avontuurlijk speelterreintje aan te leggen aan het vlakbij gelegen Haaiplein.

Planschaderegeling

“In de 4 jaar dat we hier wonen is de grond al 10cm verzakt”, vertelt een bewoner in de raad: “Door de bouw krijgen we nog meer verzakking en schade aan ons huis”. Hierop stelt de SP dat de bodemverzakking in Almere wordt veroorzaakt door de slappe ondergrond en vooral het bestrate maaiveld betreft. Niet de huizen en gebouwen, omdat die onderheid zijn. Mocht de bouw schade aanrichten aan woningen, dan is daar de planschaderegeling voor. 

Behoefte sociale huurwoningen toegenomen

“Het schaarse groen in de Waterwijk wordt opgeofferd, er is zoveel ruimte in Almere en ook in de Waterwijk zijn betere locaties”. Dit is betrekkelijk. Andere locaties zijn onderzocht en daar zou bouwen ook ten koste gaan van groen. Een van de door insprekers genoemde alternatieve locaties ligt zelfs aan het strandje van de Leeghwaterplas, dus midden in het Groen-blauwe Raamwerk. Daar is bouwen terecht uitgesloten, aldus de SP. Veel insprekers noemen het behoeftenonderzoek uit 2012 onder senioren achterhaald. Maar sinds 2012 is de behoefte aan sociale huurwoningen alleen maar toegenomen, stelt de SP.

Bouwplan met lange voorgeschiedenis

In heel Almere blijkt het de laatste jaren uiterst moeilijk om sociale woningbouw van de grond te krijgen, terwijl juist daaraan de behoefte verreweg het grootst is. Ook onder oudere bewoners van de Waterwijk, die nu nog alleen of met zijn tweeën in een eengezinswoning, kleiner en zonder tuin willen wonen. Het bouwplan kent een lange voorgeschiedenis. Het is in 2011 begonnen als buurtinitiatief. In 2012 heeft de gemeente een groot onderzoek gehouden waaruit bleek dat er in de Waterwijk een grote behoefte is aan meer betaalbare woningen voor ouderen. De Alliantie heeft dit opgepikt en een plan gemaakt, waarover uitgebreid inspraak is geweest. 

Groen-blauwe Raamwerk

Het plan raakt aan Almeres Groen-blauwe Raamwerk, maar maakt er geen deel van uit en tast het slechts beperkt aan. De bouwhoogtes sluiten aan alle zijden aan op die van de omgeving. Bovendien ligt het bouwplan open naar het park rond de Leeghwaterplas, zodat de groene binnentuin daarin op natuurlijke wijze overgaat, zoals ook het geval is bij de naastgelegen fraaie sociale huurcomplexen aan het Walvisplein en Haaiplein. Ook bewoners die op grond van hun inkomen aangewezen zijn op sociale huurwoningen moeten op zulke mooie, groene plekken in onze stad kunnen wonen, vindt de SP. Daarom juichen wij de Bestemmingsplanwijziging toe en roepen wij de Gemeente, de Alliantie en de Klankbordgroep op, om bij de uitvoering de bestaande bomen zoveel mogelijk te integreren in de nieuwbouw en het verlies aan groen te compenseren in de vorm van nieuwe aanplant en een nieuw speelterreintje aan het Haaiplein.

Reactie toevoegen

U bent hier