h

SP: niet nog meer bomen kappen in Duikerstraat!

6 februari 2021

SP: niet nog meer bomen kappen in Duikerstraat!

Foto: Eibert

De SP heeft College en gemeenteraad opgeroepen om het door de raad vastgestelde Bomenkader te respecteren en niet nog meer bomen te kappen dan al gebeurd is in de J. Duikerstraat. Het gaat hier om vitale, net volwassen Elzen waarmee niets mis is. Toch stellen B&W de raad voor om ze te kappen.

Het betreft de populaire Alnus ‘Spaeth’. Deze Els staat op nummer 4 in de Straatbomen Top 20 en werd in 2008 zelfs uitgeroepen tot de Boom van het Jaar. Dit om zijn uitsluitend gunstige eigenschappen. Zo is hij vrij van ziekten en plagen (vergelijk Essentaksterfte, Kastanjebloedingsziekte, Kastanjemineermot, Eikenprocessierups, Iepziekte), goed bestand tegen droogte en wateroverlast, storm, bestrating, luchtverontreiniging en strooizout. Verder vormt de boom geen dode takken en wortelopslag, geeft hij geen pluisjes -waaraan de raad bij de Populier doorgaans zo zwaar tilt- en vergt hij na de begeleidingssnoei in de jeugdfase nauwelijks onderhoud. Tenslotte staat de Els erom bekend dat hij stikstof uit de lucht bindt en is hij geliefd bij de vogels om zijn nestgelegenheid en Elzenpropjes. ’s Winters zie je er grote troepen felgekleurde Puttertjes.

Slechts 2 van de 34 Elzen mogen blijven
De bomenkap zou binnenkort al beginnen, maar is door schriftelijke vragen van de SP uitgesteld en aan de raad voorgelegd. B&W geven de SP toe dat de kap in strijd is met het Bomenkader. Maar, zo stellen ze: “De afspraken met de bewoners dateren van voor het Bomenkader en in 2012 en in 2019 heeft een ruime meerderheid van de bewoners voor kap gestemd”. Met de bewoners bestrijdt de SP dit: “In 2012 staakten de stemmen en heeft de Gemeente de voorstanders van om-en-om kappen ten onrechte bij de voorstanders van kaalslag opgeteld”. Verder zijn de bewoners na het van kracht worden van het Bomenkader in 2017 niet eens geïnformeerd over de nieuwe kapvoorwaarden. Ook in 2019 niet, toen wel het omstreden “afstandscriterium” uit het Bomenkader werd toegepast: “Hoe dichter een boom bij de woonomgeving staat, hoe meer invloed de bewoners hebben. Als u en de buren de boom bij uw huis willen houden, dan laten we hem staan”. Dit lokte opnieuw discussie, onrust en conflicten in de straat uit. Uiteindelijk mogen er hierdoor van de 34 Elzen nog maar 2 blijven. “Dat dankt de straat, de buurt en de stad dan aan de gratie van 4 van de 34 buren die het met elkaar eens waren”, aldus de SP.

“Tegenover de bomen zijn wij passanten”
Volgens de SP is de handelwijze van het college niet alleen strijdig met het Bomenkader en verwoestend voor ons kostbare bomenbestand, maar ook weinig bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen in de straat. De SP vindt het dieptreurig dat de Gemeente na 9 jaar ambtelijke inzet zover gekomen is, dat nu een aantal bewoners voor kap is, alleen maar om van het gezeur af te zijn. Deze prachtige bomen zijn nog maar net volwassen, ze kunnen wel 150 jaar worden, terwijl bewoners gemiddeld eens in de 7 jaar verhuizen. Diverse bewoners zijn er recent juist mede vanwege de bomen komen wonen. Hun stem telt niet meer mee, laat staan die van toekomstige generaties. “Tegenover de bomen zijn wij passanten”, sprak inspreekster mevrouw Visscher namens de bewoners de raadsleden toe: “Sinds 2012 is hier sprake van onbehoorlijk bestuur. De kap van deze gezonde Elzen is onrechtmatig”.

Voldoende tegemoetgekomen aan klachten
De SP vindt dat de schaduw, afvallende blaadjes en Elzenpropjes, waarover wordt geklaagd, het natuurlijk gedrag van de bomen uitmaken, dat juist mede hun waarde bepaalt. “Een aantal individuele bewoners vindt dat nadelen, dat kan, maar die wegen niet op tegen de voordelen van de bomen voor het afvangen van fijnstof, voor de gezondheid, de waterhuishouding, het tegengaan van de gevolgen van de klimaatopwarming (hittestress) en de achteruitgang van de biodiversiteit. Ook weegt het algemene belang van een groene straat, buurt en stad voor de SP zwaarder. “Met de eerdere kap van de helft van de bomen is al meer dan voldoende tegemoet gekomen aan een type bewonersklachten die sinds 2017 geen rol meer mogen spelen. Dus niet nog meer bomen kappen!”

Reacties

Dankzij de SP zijn de gezonde Elzen gered in de J. Duikerstraat. Ontzettend veel dank!
Mirjam (bewoner J. Duikerstraat).

Reactie toevoegen

U bent hier