h

Lot bomen Bouwmeesterbuurt in handen gemeenteraad

22 december 2020

Lot bomen Bouwmeesterbuurt in handen gemeenteraad

Foto: Eibert

Het College van B&W heeft de vragen van de SP beantwoord over de bomenkap in de J. Duikerstraat in de Bouwmeesterbuurt. Erkend wordt dat er niets mis is met de bomen, in tegendeel zelfs. Op basis van het Bomenkader zouden ze niet gekapt mogen worden. Maar, zo schrijft het College, de afspraak om te kappen is gemaakt toen er nog geen Bomenkader was: “Dit raakt dus aan de beginselen van behoorlijk bestuur en aan de door de raad vastgestelde kaders”. 

 

Daarom zal het College de gemeenteraad voorstellen om in dit geval aftewijken van het door de raad vastgestelde Bomenkader en toch tot kap over te gaan. Door deze procedure zullen de bomen, die binnenkort al gekapt zouden worden, nog een jaar kunnen blijven staan. Het gaat hier om een bijzondere Els, de Alnus spaethii ‘Spaeth’. Hij staat op de 4e plaats van de populairste straatbomen in Nederland en werd in 2008 om zijn gunstige eigenschappen nog uitgeroepen tot de “Boom van het Jaar”.

Nadelen vallen in het niet bij voordelen

Elk jaar is er een, vinden de bomenminnende bewoners en de SP. Maar zij zullen de raad proberen te overtuigen dat de wereld is veranderd. Anno 2021 kan “Growing Green City” Almere het niet meer maken om vast te houden aan achterhaalde afspraken op grond van vermeende “overlast”. Volgens de SP vallen de nadelen in het niet bij de voordelen van de bomen voor de sfeer, de gezondheid van de bewoners, de waterhuishouding, het tegengaan van de bodemdaling, het verminderen van de CO2 en stikstof in de lucht en het tegengaan van de gevolgen van de klimaatopwarming (hittestress).

 
In de media;
 
Almere deze week: 

Reacties

In de brief aan de bewoners van de J. Duikerstraat wordt gesteld, dat het merendeel van de bewoners nog steeds voor de kap is. Deze inventarisatie is op zijn minst discutabel te noemen: bewoners die niet hebben gereageerd zijn als voorstanders van kap bestempeld. Tot overmaat van ramp zijn buren ook nog eens tegen elkaar uitgespeeld: bij een ja/nee-antwoord zou de boom gekapt worden. Een dergelijke situatie zou er eigenlijk voor moeten pleiten om de bomen dan juist te laten staan (zie ook Bomenkader).

Het gerefereerde artikel betoogt dat de meeste bewoners voor vervanging zijn en er individueel uitzondering wordt gemaakt wanneer bewoners 'hun els' willen behouden.

Dat is de mening van de wethouder.

Reactie toevoegen

U bent hier