h

Second opinion bomenexpert Kopinga: “Abelen Westerdreef pas op de helft van hun leven”

8 oktober 2020

Second opinion bomenexpert Kopinga: “Abelen Westerdreef pas op de helft van hun leven”

Westerdreef bomen
De Abelen, die de gemeente langs de Westerdreef wil kappen wegens “pluisoverlast, dode takken en instabiliteit”, zijn met hun 40 jaar op de helft van hun normale levensverwachting. Dit schrijft bomenexpert Jitze Kopinga in het rapport van het second-opinion-onderzoek dat hij in opdracht van de SP uitvoerde. Conditie en vitaliteit van de bomen zijn volgens Kopinga goed en is er geen reden om aan te nemen dat de natuurlijke ouderdom niet haalbaar is. De vorming van dood hout onder in de kroon heeft hierop geen invloed. Ook de scheefstand van een aantal Abelen is volgens Kopinga een normaal verschijnsel en geen teken van instabiliteit.

 
Stabiliteit lijkt in orde

Volgens de gemeente wortelen de Abelen in een te dunne laag van 40 cm klei op opgespoten zand, waardoor ze instabiel zijn. Daarover zegt Kopinga: “De stabiliteit van de bomen lijkt in orde. Praktijkervaringen, gesteund door de kennis van boommechanica, wijzen uit dat voor een gesloten beplanting van populieren op een zand-klei bodem voldoende stabiliteit mogelijk is en de bewortelingsdiepte niet maatgevend is voor de stabiliteit”. Ook wijst hij erop dat de gemeente-informatie over de bewortelingsdiepte afwijkt van de destijds door de RIJP gehanteerde normen en door de RIJP uitgevoerd onderzoek. Dit is bevestigd door diverse oud-medewerkers van de RIJP,
die zich naar aanleiding van de publiciteit bij de SP hebben gemeld.Volgens de gemeente wortelen de Abelen in een te dunne laag van 40 cm klei op opgespoten zand, waardoor ze instabiel zijn. Daarover zegt Kopinga: “De stabiliteit van de bomen lijkt in orde. Praktijkervaringen, gesteund door de kennis van boommechanica, wijzen uit dat voor een gesloten beplanting van populieren op een zand-klei bodem voldoende stabiliteit mogelijk is en de bewortelingsdiepte niet maatgevend is voor de stabiliteit”. Ook wijst hij erop dat de gemeente-informatie over de bewortelingsdiepte afwijkt van de destijds door de RIJP gehanteerde normen en door de RIJP uitgevoerd onderzoek. Dit is bevestigd door diverse oud-medewerkers van de RIJP,
die zich naar aanleiding van de publiciteit bij de SP hebben gemeld.

 

Geloofwaardigheid voor de burgers 

Kopinga: “Mocht er desondanks reden zijn om te veronderstellen dat er sprake is van verminderde stabiliteit, dan zouden bomentrekproeven daarin meer inzicht -en geloofwaardigheid voor de burgers- kunnen geven”. Over de pluisoverlast merkt de bomenexpert op dat deze vermeend is, dat
de pluisjes niet allergeen zijn en dat in gemeentelijke bomenverordeningen het natuurlijke gedrag van bomen geen reden mag zijn tot kap.
De SP is blij met de second-opinion van de bomenexpert. Het biedt een heel andere kijk op de Westerdreef dan die van de gemeente. Wij hebben de opdracht gegeven en betalen het onderzoek omdat wij de Havenaren steunen die massaal in actie zijn gekomen tegen de kaalslag van de
iconische ‘tunnel van groen’ waardoor zij zo graag thuiskomen en de ‘bosrand’ waaraan zoveel Havenaren met plezier wonen. Onze schriftelijke vragen naar de noodzaak van de kaalslag zijn na 2 maanden nog altijd niet schriftelijk beantwoord. Wel heeft de SP eindelijk een inspectierapport van
de gemeente ontvangen, maar op grond daarvan kan onmogelijk tot kaalslag geconcludeerd worden. De SP heeft de second-opinion aan wethouder Van Garderen aangeboden. Het zal ook doorgestuurd worden naar de Bomencommissie die over 6 weken advies zal uitbrengen.

 

De second opinion over de Westerdreef heeft ruime aandacht in de media gekregen. 

https://almeredezeweek.nl/article/details/bomenexpert-abelen-westerdreef-pas-op-helft-van-hun-leven

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/196754/bomen-westerdreef-zijn-stabiel-en-hoeven-niet-gekapt-te-worden

https://omroepalmere.nl/2020/10/02/bomen-westerdreef-pas-op-de-helft-van-hun-leven/

Reacties

Hoop dat de gemeente nu zo sportief om te zeggen jullie hebben gelijk en we laten de bomen met rust

Hoe durven ze!

Reactie toevoegen

U bent hier